ON-LINE: Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová forma

specializační studium podle standardu MŠMT

Základní informace

Rozsah hodin 250 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci ZŠ, ZUŠ a SŠ
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT-11537/2020-3-261

Studium je akreditováno podle standardu MŠMT ČR.

Jediné studium v ČR formou e-learningu.

Studujete on-line formou ze svého počítače nebo tabletu. Nemusíte nikam cestovat. 


Studium je zaměřeno na dobrou orientaci v RVP, požadované náležitosti ŠVP a v současnosti hlavně na otázky aktualizace vašeho ŠVP.

Výhodou námi sestaveného studia jsou malé studijní skupiny. Díky nim budete mít maximální péči tutora (vedoucího studia). Studium umožní získat potřebnou kvalifikaci pedagogům, kteří jako koordinátoři ŠVP pracují nebo pracovat teprve budou.

Stanete se koordinátorem, který dobře rozumí ŠVP své školy a budete schopni řídit jeho inovace a změny.   • Toto studium je vytvořeno dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 b - Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů na základních a středních školách.

  • Studium zvýší kvalifikaci s cílem vybavit účastníky vědomostmi a dovednostmi, které umožní připravit se na možná rizika a úskalí, která mohou nastat v souvislosti s ŠVP. Umožní také cennou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Kurz je určený pro pedagogy základních, základních uměleckých i středních škol. Studium zvýší kvalifikaci pedagoga.
  • Je určeno pedagogickým pracovníkům a vedení ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STŘEDNÍCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL.
  • Kurz je průběžně inovován tak, aby odpovídal aktuálnímu vývoji v oblasti rámcových a školních vzdělávacích programů i změnám právních předpisů. Od koordinace tvorby ŠVP přenášíme důraz na získání potřebných vědomostí a dovedností v oblasti vyhodnocování, průběžných inovací a řízení kvality školních vzdělávacích programů.
  • Studiem u nás získáte možnost účastnit se Klubu koordinátorů ŠVP, který je určen pouze pro naše absloventy. Klub koordinátorů ŠVP svojí formou doplňuje vzdělávací nabídku v oblasti jejich osobnostního a profesního rozvoje. Je prostředím pro poskytování kolegiální podpory, dochází ke sdílení zkušeností, předávání inspirací a příkladů dobré praxe i možnosti setkat se s odborníky na jednotlivá témata týkající se tvorby a inovací ŠVP.

ČASOVÝ PLÁN STUDIA:

Délka celého kurzu je cca 10 měsíců (dva semestry). Celková hodinová dotace je 250 hodin.

V e-learningové formě veškeré studium probíhá v prostředí LMS Moodle (on-line) a prostřednictvím pravidelných Skype tutoriálů s lektory - vedoucími kurzu.

Témata jsou rozdělena do 10 lekcí, jedna lekce je plánována na jeden měsíc studia. Součástí studia je i účast na online diskusích, které mají dvě formy:

  • volná diskuse s ostatními účastníky – minimálně 1x týdně na téma dané přednáškou
  • tutorovaná diskuse (s tutorem a vlastní skupinou) – 0,5 hodiny 1x za dva týdny v předem stanoveném čase

UKONČENÍ STUDIA:

  • Studium je ukončováno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a jeden z lektorů.
  • Závěrečná práce je zpracována v rozsahu nejméně 20 normostran textu, vztahuje se k tématickým okruhům, které jsou studentům nabídnuty ke zpracování a má náležitosti, které jsou uvedené v podmínkách certifikace. Student může navrhnout vlastní téma závěrečné práce, pokud se na tom předem dohodne s vedoucím učitelem.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
27.10.2021Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Andrea Baumannová15 990 KčObsazeno
19.11.2021Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Anna Doubková15 990 KčObsazeno
01.12.2021Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jana Kazíková15 990 KčObsazeno
13.1.2022Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Karel Tomek15 990 KčPřihlásit se
02.3.2022Informace k termínům250 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Anna Doubková15 990 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace

Po absolvování obdržíte certifikát s akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Výcvikový modul mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Základy mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Letní škola - Studium pro logopedické asistenty60 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail
PROFESNÍ SENIORITA® pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ16 vyuč. hodinšablonyDetail