Time management a stres management

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-22454/2017-2-861
šablony

Cílem tohoto semináře je definovat praktické nástroje pro řízení času. Dále na konkrétních případech tyto nástroje aplikovat pro použití v praxi.

Cílem také je procvičit praktické zvládání časového managementu a omezit stresovou zátěž v pracovním procesu.

Seminář umožní účastníkům hlouběji se zamyslet nad plánováním svého osobního času, pochopit zákonitosti time managementu a stres managementu. 

V rámci výchovně vzdělávacího procesu využijí účastníci především dovednosti umožňující lépe plánovat a organizovat svůj čas. Dále pak se zefektivní práce s informacemi a umožní využívat lépe dostupné informační zdroje pro kvalitnější přípravu výuky. Vzdělávací program rovněž umožní lépe pracovat se stresovou zátěží, která je v pedagogické praxi velmi silná.

 


Definice Time managementu

 • Řízení času time managementu neboli řízení času je schopnost použít postupy, doporučení a nástroje, které umožní efektivně plánovat a využívat pracovní i osobní čas.

Model Time managementu 4 generace a jeho aplikace ve školním prostředí

 • Timemanagemet 4 generace vychází ze čtyř hlavních postulátů: „člověk je více, než čas, cesta je víc, než cíl, preference kvality nad rychlostí, osobní kvalita“. Dále budou probrány hlavní principy time managementu, jako je stanovení osobních priori, cílu, sestavování programu na základě týdenního plánování a aplikace time managementu do školního prostředí. Účastníci budou analyzovat své ztrátové časy a seznámí se s Eisenhowerovou mřížkou. Blok bude doplněn praktickými aktivitami a cvičeními.

Systém GTD a praktický nácvik technik pro zvládání času

 • Systém GTD (Getting Things Done) vychází z principů, které formuloval D. Allen. V bloku budou probrány hlavní principy metody GTD, které spočívají v metodách uvolňujících mozkovou kapacitu pro důležité úkoly. Metoda doplňuje techniky time managementu. Dále bude probráno: metody třídění informací, práce s maily a korespondencí, systémy třídění informací, vytváření projektů, vytváření kategorií a kontextů.

Papírové a elektronické pomůcky pro plánování času

 • V bloku budou probrány možné způsoby vedení diářů a GTD nástrojů. Budou probrány hlavní softwarové nástroje pro GTD a time management (evernote, one note apod.), představeny výhody a nevýhody jednotlivých systémů v porovnání s papírovými diáři.

Cvičení a diskuse nad metodami ve skupinách

Pět konkrétních kroků při plánování času a organizace práce na měsíce a dny

 • Záměr – napsat si záměr, co chci v dané situaci dosáhnout
 • Priority – rozhodnout se, co není a co je priorita
 • Cíle – sepsat a s ostatními projednat, jak cíle podporující můj záměr
 • Klíčové činnosti – monitorovat klíčové činnosti vedoucí k cíli
 • Časová osa – mít pro sebe klíčové činnosti na časové ose

Stres, stresory ve školním prostředí, praktický nácvik protistresových cvičení

 • Blok přinese teoretické informace o stresu a jeho působení na lidský organismus. Stres v prostředí školy a možné stresující situace v praxi pedagoga. Bude provedena analýza stresové zátěže u každého účastníka a stanoví se vhodný antistresový program. V praktické části se účastníci dozví konkrétní informace, jak zvládat stresovou zátěž. Především formou relaxací a kognitivních technik.


Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Time management a stres management Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit