Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!

Základní informace

Rozsah hodin 6 vyučovacích hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie kurzu Mateřské školy, Konference
Akreditace MŠMT MSMT-14488/2021-6-468

 Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!

 

UČITEL/KA JE ANDĚL.

ALE PŘEDEVŠÍM ČLOVĚK! 

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky mateřských škol

 

Konference je akreditovaná u MŠMT v rámci DVPP (čj. MSMT-14488/2021-6-468)


Každý den je poznamenán shonem: práce, rodina, povinnosti,... pro každého z nás a pro pedagoga dvojnásob. Musí být všude, vše vidět, vše zvládnout, vytvářet pohodu a to vše s úsměvem.

Ale dá se to zvládnout? 

Mateřskou školu netvoří budova, pískoviště a hromady hraček, ale především laskavá paní učitelka nebo pan učitel, kteří citlivým přístupem a příkladným chováním předávají dětem vzorce způsobů chování a správných vztahů. Připravují je na jejich životní dráhu, podporují jejich vývoj a rozvíjí jejich osobnost. Ke všem odborným znalostem a dovednostem učitelky či učitele patří také emoční vřelost a psychická stabilita. Bez toho by to v mateřské škole ani nešlo.

V jednotlivých přednáškách získáte inspiraci k tomu jak zvládat náročnou profesi pedagoga, tak aby bylo dobře dětem i Vám. Konference Vám poskytne nespočet námětů a inspirací k Vaší práci.


Termína a místa konání:

1. 11. 2021, 9:00 – 15:30 hod.
Hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha / On-line živý přenos

8. 11. 2021, 9:00 - 15:30 hod.
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

Konference proběhne v prezenční formě i v on-line živém přenosu. Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. 


Obsah konference – přednášky 

 • Učitel/ka je sice "anděl", ale také rodič, partner a především člověk!
  PhDr. Marek Herman
 • Jak vytvářet citově pozitivní prostředí v mateřské škole?
  PhDr. Jan Svoboda
 • Pomoz mi, abych to dokázal sám - Montessori pedagogika v praxi
  Mgr. Mária Kozelková, Ph.D. (SK)
 • Důslednost, nebo bezpodmínečná láska
  PhDr. Lidmila Pekařová
 • Vědomé učitelství
  Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

REGISTRACE

Účastnický poplatek:
2.490 Kč

Při přihlášení 2 a více osob: 2.240 Kč
(ušetříte 250 Kč za každou osobu)

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

PLATBA: BANKOVNÍM PŘEVODEM

Aktuální termíny kurzů

Obsah

PhDr. Lidmila Pekařová

Důslednost, nebo bezpodmínečná láska

Obsahem této přednášky je rozkrytí mnoha aspektů, které ovlivňuji výchovu dětí. Podporujeme v dětech nesamostatnost, aniž bychom si to uvědomovali. Neumíme s dětmi mluvit. Kdy máme komunikovat a kdy mlčet? Co s stane, když je láska bez odpovědnosti? Na tyto otázky a mnoho dalších nám odpoví přednáška uznávané odbornice PhDr. Lidmily Pekařové.

 

 PhDr. Marek Herman

PhDr. Marek Herman

Učitel/ka je sice „anděl“, ale také rodič, partner a především člověk!

Přednáška bude zaměřena na principy vyváženosti pracovního a osobního života a na nejčastější chyby, jaké v tomto směru pedagogové dělají  (tzv. „work - life balance“). Získáte informace o principech práce v zátěži a negativních důsledcích při setrvávání v hladině dlouhodobého nebo nadměrného stresu. Součástí přednášky budou také doporučení a drobné aktivity se zaměřením na zdravý životní styl a seberozvoj.

 

 PhDr. Jan Svoboda

PhDr. Jan Svoboda

Jak vytvářet citově pozitivní prostředí v mateřské škole?

Pozornost bude věnována tomu, jak dospět k situaci, aby vše bylo, jak má být, tj. jak dopomoci dítěti, aby mělo blízký a bezpečný vztah s rodiči, učiteli, kamarády a dalšími lidmi v jeho okolí. Jak přispívat k tomu, aby zvládlo změny a určitou zátěž. Budou představeny možnosti jak dítě podporovat, aby mohlo rozvíjet své silné stránky a zvládnout své slabiny. Cílem těchto aktivit je vždy spokojené, veselé a přátelské dítě.

V poslední části přednášky bude pozornost věnována tomu, co potřebuje dítě, co o tématu potřebují vědět rodiče a především, co potřebují vědět paní učitelky.

 

 Mgr. Mária Kozelková, Ph.D.

Mgr. Mária Kozelková, Ph.D. (SK)

Pomoz mi, abych to dokázal sám - Montessori pedagogika v praxi

První roky života dítěte jsou obdobím velkých vývojových změn. Dítě se učí samostatnosti v oblasti tělesné i psychické, poznáva svět a aktivně se v něm rozvíjí. Co všechno ke svému vývoji doopravdy potřebuje a co je mu na přítěž? V pedagogice Márie Montessori je klíčová věta: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ anebo jinými slovy: „Pomáhejme dětem, pokud naši pomoc potřebují, nebo pouze tolik, kolik je nutné“. Platí tu pravidlo, že méně je někdy více. A to je i úlohou dospělého v Montessori pedagogice – být dítěti průvodcem na jeho cestě vývoje, poskytovat mu tolik pozornosti, času, pomůcek a podpory, kolik nevyhnutelně potřebuje a podporovat ho v samostatném objevování světa.

 

 Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Vědomé učitelství

Mnoho dětí v sobě skrývá hněv a nenávist vůči některým učitelům, což jejich vzájemný vztah deformuje a činí ho neupřímným. Co vlastně chceme od dětí? Je ideálem žák, který nejlépe hraje roli žáka? Co to znamená, když jsou děti samy sebou? A o co mi šlo v kurzu HRY JAKO POHLAZENÍ. Na všechny tyto otázky Vám Zdeněk Šimanovský odpoví.

 

Představení přednášejících