Vychovejme nejen děti, ale i rodiče

Celostátní konference

Základní informace

Rozsah hodin 7 vyuč. hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Konference
Akreditace MŠMT bude akreditováno

VYCHOVEJME NEJEN DĚTI, ALE I RODIČE

Celostátní konference pro pedagogické pracovníky mateřských a 1. stupně základních škol, kde se setkáte se zajímavými osobnostmi:


      

Mgr. Jiří Halda, Doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., PhDr. Lidmila Pekařová, Doc. PhDr. Zora Syslová, PhD.

 

Konference bude akreditovaná u MŠMT v rámci DVPP


Tato konference je sestavena tak, aby pootočila principy zodpovědnosti tam, kam evolučně patřírodič jako zodpovědný za zdravý vývoj dítěte a učitel jako odborník rozvíjející rodičovskou péči. Tento trend osvěty je praktický především s ohledem na budoucnost – narůstající obezita, dyspraktičnost, pasivita a z ní vyplývající agresivita jsou skrytými vývojovými riziky širokého společenského přesahu.

Cílem konference je vyjasnit postavení dítěte jako žáka, dospělého jako zákonného zástupce a jejich rolí ve vzdělávání. Zároveň pojmenovat si, jak můžete přispět k tomu, aby obě skupiny věděly, jaké postavení ve vzdělávání mají, co se od nich očekává, jaké nároky se na ně kladou.

V jednotlivých přednáškách získáte inspiraci k tomu, jak zvládat náročnou profesi pedagoga, tak aby bylo dobře Vám i dětem. Konference Vám poskytne náměty a inspiraci k Vaší práci.


Termín a místa konání:

18. 5. 2022, 9:00 – 16:30 hod.
Hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha / On-line živý přenos

Konference proběhne v prezenční formě i v on-line živém přenosu. Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. 


Obsah konference – přednášky 

 • Jak vychovat nejen děti, ale i rodiče?
  Mgr. Jiří Halda
 • Priorita vzdělávání, které má budoucnost
  Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
 • Proč jsou děti takové jaké  jsou
  PhDr. Lidmila Pekařová
 • Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole
  Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

REGISTRACE

Běžný účastnický poplatek:
2.790 Kč

Při přihlášení do 28. 2. 2022 zaplatíte jen 2.490 Kč
(ušetříte 300 Kč za každou osobu)

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

PLATBA: BANKOVNÍM PŘEVODEM

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
18.5.2022Informace k termínům7 vyuč. hodinHotel Artemis ****, Praha 8Přednášející2 490 KčPřihlásit se
18.5.2022Informace k termínům7 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEPřednášející2 490 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Mgr. Jiří Halda

Jak vychovat nejen děti, ale i rodiče?

Naše společnost se ocitla na vážném bodu zlomu - co očekává škola od rodičů a co očekávají rodiče od školy. Došlo k závažnému společenskému mísení kompetencí rodiny  a školy a je tedy třeba se tématu věnovat. Je třeba si uvědomit, že škola má formativní charakter, tedy vést děti k tomu, jak se mají projevovat ve formálním prostoru. Za výchovné návyky zodpovídají rodiče. Jejich povědomí o výchovné odpovědnosti je ale často slabé, proto je třeba, aby škola uměla srozumitelným způsobem toto povědomí pojmenovat a vstřícně vyžadovat. Zjednodušeně řečeno, aby mohla škola formovat a vzdělávat, potřebuje citlivě dovychovávat a dovychovat rodiče.


Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Priorita vzdělávání, které má budoucnost

Charakter - priorita vzdělávání, které má budoucnost.
Na kterých věcech skutečně záleží a na kterých ne? Usilovně o tom přemýšlí nejen české školství (v rámci tzv. Strategie 2030). Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem? Škola má být "dílnou lidskosti", nikoli "mučírnou ducha", říkal před 350. lety J. A. Komenský, a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená "znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá". Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?


Doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole  

V mnoha vyspělých zemích Evropské unie i světa je zapojení rodičů do vzdělávání dětí považováno za jeden z důležitých aspektů kvality předškolního vzdělávání. Účast rodičů je přínosná jak pro mateřskou školu, tak pro rodiče a v konečném důsledku pomáhá především dítěti. Učitelé získávají více informací o dítěti a prostředí, které ho ovlivňuje, a tak mohou připravovat efektivnější podmínky pro jeho vzdělávání. Rodiče se mohou naučit, jak děti povzbuzovat a stimulovat v jejich rozvoji. Výzkumy ukazují, že zapojení rodičů do vzdělávání jejich dětí se pojí s pozdější úspěšností dětí ve škole a jejich lepším socioemočním vývojem.

Výzvou pro mateřské školy je přijmout rozhodující úlohu rodičů při rozvoji dětí a naučit se je zapojovat do výchovy a vzdělávání v mateřských školách. Učitelky mohou rodiče inspirovat k tomu, aby vytvářeli svým dětem podnětné učební příležitosti. Je důležité, aby s nimi komunikovali o cílech předškolního vzdělávání, obsahu a způsobech, jak cílů dosáhnout. Rodiče mohou mít mylné představy o předškolním vzdělávání, ale i například o školní zralosti.

Cílem této přednášky je proto přispět příklady dobré praxe k hlubšímu porozumění důvodů, proč je důležité zapojovat rodiny do vzdělávání jejich dětí a představit různé možnosti spoluúčasti rodiny na předškolním vzdělávání. 


PhDr. Lidmila Pekařová

Proč jsou děti takové jaké jsou

Obsahem této přednášky je rozkrytí mnoha aspektů, které ovlivňuji výchovu dětí. Proč jsou děti takové, jaké jsou. Rodiče neumí vychovávat děti, i když chtějí a snaží se. Matky dominují ve výchově, otcové se odklání. Výchova začíná pozdě. Vládne negativismus – neumíme positivně jednat. Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné.

Představení přednášejících