Výcvikový modul mentorských dovedností

Základní informace

Rozsah hodin 32 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT Seminář je akreditovaný u MŠMT v rámci DVPP

Vzdělávací akce je koncipovaná jako 32 hodinový výcvik a tréning pro účastníky s již nabytými znalostmi a dovednostmi – podmínkou je doložení dokladu o absolvování nejméně 32 hodinového vzdělávání s tématem mentoringu. Celkový počet minimálně 64 hodin v oblasti mentoringu je dostatečnou přípravou pro zahájení práce mentora v praxi – a to jak na vlastní škole, tak na školách jiných.

Tento výcvik bude zakončený zkouškou:

  • Bude přítomna tříčlenná komise.
  • Účastník odevzdá práci na téma vlastního mentorského stylu v rozsahu 1 normostrany.
  • Účastník povede ukázku rozhovoru s klientem (30 minut).
  • Absolvuje test.

Témata semináře:

  • Mentoring v praxi škol.
  • Práce s kontraktováním (s organizací, s mentorovaným).
  • Metody a formy práce mentora.
  • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu v souladu s kompetencemi mentora, kouče.

 

POZOR!

Přihlášku prosím vyplňte na tomto odkazu: PŘIHLÁŠKA

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i