Výcvikový modul mentorských dovedností

Základní informace

Rozsah hodin 32 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, pedagog. pracovníci středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT Seminář je akreditovaný u MŠMT v rámci DVPP

Vzdělávací akce je koncipovaná jako 32 hodinový výcvik a tréning pro účastníky s již nabytými znalostmi a dovednostmi – podmínkou je doložení dokladu o absolvování nejméně 32 hodinového vzdělávání s tématem mentoringu. Celkový počet minimálně 64 hodin v oblasti mentoringu je dostatečnou přípravou pro zahájení práce mentora v praxi – a to jak na vlastní škole, tak na školách jiných.

Tento výcvik bude zakončený zkouškou:

  • Bude přítomna tříčlenná komise.
  • Účastník odevzdá práci na téma vlastního mentorského stylu v rozsahu 1 normostrany.
  • Účastník povede ukázku rozhovoru s klientem (30 minut).
  • Absolvuje test.

Témata semináře:

  • Mentoring v praxi škol.
  • Práce s kontraktováním (s organizací, s mentorovaným).
  • Metody a formy práce mentora.
  • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu v souladu s kompetencemi mentora, kouče.

 

POZOR!

Přihlášku prosím vyplňte na tomto odkazu: PŘIHLÁŠKA

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
10.4.2019 - 29.5.2019
32 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek8 700 Kči19Přihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit