Vztah obce jako zřizovatele a ředitele školy

Základní informace

Rozsah hodin 2 hodiny
Cílová skupina ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT bez akreditace

Vztah zřizovatele a ředitelů jím zřizovaných škol je často složitý a právně komplikovaný. V důsledku nejasností často dochází k překračování kompetencí zřizovatele nebo naopak nerespektování jeho autority ze strany ředitelů škol.Postavení ředitele školy je právně velmi komplikované, ředitel se nachází v několika různých pozicích jak ve vztahu ke škole, tak ve vztahu ke zřizovateli.

Cílem webináře je vyjasnit toto postavení a přispět k pochopení hranic kompetenci ředitele i zřizovatele. Současná doba více než kdy jindy klade požadavky na spolupráci obou, neboť je nezbytné řešit otázky, které ředitel školy dosud neřešil a které vyžadují i spolupráci zřizovatele.

 

Obec jako zřizovatel škol

 • Právní základy vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy
 • Jmenování
 • Postavení ředitele
 • Zřizovatel v postavení „zaměstnavatele“ vůči řediteli školy
 • Vztah zřizovatele k ostatním pracovníkům školy
 • Pravomoci a kompetence zřizovatele vůči škole
 • Plat ředitele školy
 • Odměny ředitele školy
 • Poskytování informací o výši platů a odměn zaměstnanců školy jejímu zřizovateli
 • Kontrola zřizovatele ve škole
 • Rozhodování o organizaci výuky
 • Přerušení provozu MŠ

Konkrétní důsledky postavení obce jako zřizovatele

 • Plat ředitele školy
 • Odměny ředitele školy
 • Poskytování informací o výši platů a odměn zaměstnanců školy jejímu zřizovateli
 • Kontrola zřizovatele ve škole
 • Rozhodování o organizaci výuky
 • Přerušení provozu MŠ
Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
10.11.2021Informace k termínům2 hodinyON-LINE WEBINÁŘEJUDr. et Mgr. Eva Janečková790 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit