Číst se naučí každý

Inkluze i čtenářská gramotnost

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci základních škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, vychovatelé školních družin a školních klubů
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-746/2021-7-50
šablony

 

Vzdělávací program je zaměřen na osvojování čtení a práci s textem bez ohledu na charakteristiky žáka. Kromě obecných informací o výuce čtení, jejích úskalích, alternativních postupech při výuce čtení se účastníci seznámíte se specifiky osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení. 

Cílem semináře je seznámit Vás s obtížemi ve výuce čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, i dětí nezralých pro výuku čtení, upozornit na shodné i rozdílné momenty ve výuce. Kromě informací o různých metodách výuky čtení se budeme zabývat různými postupy při osvojování počátečního čtení i metodách při práci s textem. Východiskem je skutečnost, že každé dítě je schopno osvojit si základy čtení za předpokladu respektování individuálního tempa a potřeb.   

Seznámíte se

 • s různými metodami vyučování čtení.
 • s postupy při výuce počátečního čtení na základě praktických ukázek a cvičení.

Každý z Vás

 • si prohloubí poznatky při osvojování počátečního čtení s akcentem na kognitivní procesy.
 • získá základní informace o projevech lehké mentální retardace, dyslexie a dysfázie a omezeních, která z nich vyplývají při výuce čtení.
 • zváží využití uváděných postupů ve třídě (pedagogická intervence, práce asistenta pedagoga) i při reedukaci s ohledem na specifické rysy žáků.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
23.11.2021 - 24.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 790 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Číst se naučí každý Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Přehled témat výuky

 • Čtenářská pregramotnost, příprava na čtení, omezení při osvojování čtení – riziko dyslexie v předškolním věku, nebezpečí selhávání ve výuce čtení.
 • Specifika osvojování čtení u žáků s lehkou mentální retardací, dyslexií, dysfázií, žáků pro výuku čtení nezralých.
 • Vyučování počátečního čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální.
 • Možnosti a omezení u žáků s rozdílnými předpoklady pro výuku.
 • Rozvíjení kognitivních procesů při osvojování čtení.
 • Aplikace získaných poznatků při osvojování počátečního čtení – praktická ukázka s využitím různých metod vyučování čtení.
 • Práce s textem, čtení s porozuměním.

Doplňující informace