Cloudové služby ve škole

nejen ve vztahu k žákovi, ale i zaměstnancům a rodičům

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci všech typů škol a školských zařízení
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby, Střední školy, Základní umělecké školy
Akreditace MŠMT MSMT-16936/2019-2-542
šablony

Obsahem semináře je posílit kompetence učitelů pro jejich profesní rozvoj s ohledem na využívání cloudových úložišť pro učitele i studenty a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky.

Úvod do problematiky cloudových služeb. – výhody a nevýhody, na co si dát pozor, rozdíly a společné znaky různých platforem, možnosti připojení a používání při systému BYOD.

Pošta – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s poštou:

 • Odeslání e-mailu, práce s přílohou
 • Organizace zpráv do konverzací
 • Práce se složkami a štítky
 • Tvorba pravidel a filtrů v doručené poště
 • Možnosti a nastavení schránky                                           
 • Kalendář – vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s kalendářem:
 • Vytvoření a změna událostí
 • Možnosti akcí a jejich nastavení – sdílení, přílohy, opakování
 • Práce se sdílenými kalendáři
 • Provázanost kalendáře s poštou a kontakty
 • Možnosti a nastavení kalendářů                                          

Cloudové úložiště – porovnání s klasickým harddiskem počítače a serverovým diskem, vhodnost použití, technická omezení x výhody přístupu odkudkoliv; základní práce s úložištěm:

 • Základní práce se soubory – ukládání, mazání, přesun
 • Práce se složkami – vytváření, přesuny, viditelné informace.
 • Sdílení dokumentů a složek – odkazy x lidé, udělovaná oprávnění
 • Napojení úložiště na složku HDD – okamžitá synchronizace pomocí klientského software a záloha
 • Provázanost úložiště s kontakty, poštou a dalšími aplikacemi
 • Možnosti a nastavení úložiště                                             

Dokumenty typy PowerPoint (prezentace) - porovnání s nainstalovaným PowerPointem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s prezentací:

 • Vytvoření prezentace na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace – snímků, objektů, textů atd.
 • Grafika prezentace – přechody a animace
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení prezentací                  

Dokumenty typu Word (texty) - porovnání s nainstalovaným Wordem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s texty:

 • Vytvoření textového dokumentu na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace textů – formátování dokumentů
 • Vkládání objektů – obrázky, videa, zvuky atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení textového editoru                    

Dokumenty typu Excel (tabulky) - porovnání s nainstalovaným Excelem, vhodnost použití, technická omezení x výhody; základní práce s tabulkou:

 • Vytvoření tabulky na cloudovém úložišti
 • Jednoduchá editace tabulek – propočty, adresování, vzorce
 • Vkládání a formátování objektů – texty, obrázky, grafy atd.
 • Provázanost souborů na úložišti
 • Možnosti a nastavení tabulkového kalkulátoru

Po absolvování kurzu bude účastník znát základy metodiky používání různých cloudových služeb (pošta, kalendář, kontakty) a odpovídajícího softwarového vybavení během výuky tak, aby poutavou formou motivoval studenty k plnění zadaných úkolů. Zvládnutí pošty, kontaktů a kalendáře je základním stavebním kamenem pro sdílení libovolných podkladů mezi učitelským sborem a případně i studenty v jednotlivých třídách.

Účastníci se také seznámí se základními zákonitostmi používání cloudových služeb a udělají si přehled o možnostech, které jim poskytují.

Během kurzu je dán důraz na praktické procvičení probíraných témat přímo na noteboocích nebo PC.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Cloudové služby ve škole Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace