Environmentální výchova v MŠ

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina Pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT- 21687/2020-4-500
šablony

 

Vzdělávací akce se zaměřuje na aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání u učitelů mateřských škol. Účastníci si osvojí základní znalosti a dovednosti, jež jim umožňují učit děti respektovat živou i neživou přírodu, šetrně hospodařit s dostupnými zdroji, zajímat se o okolní svět a budovat si správné postoje k péči o své okolí. Produktem celého programu bude sborník environmentálních činností k jednotlivým ročním obdobím, sestaveným na základě nápadů a zkušeností lektorky a přítomných participantů.

Obsah vzdělávacího programu v bodech:

• úvod do problematiky, teorie environmentální výchovy, definice klíčových pojmů (ekologie, globální oteplování, atd.)
• environmentální výchova jako průřezové téma v kontextu RVP PV (cíle, výstupy, rizika, …), legislativní ukotvení
• obsah, podmínky a metody aplikování environmentální výchovy do předškolního vzdělávání

• ekologická MŠ – vedení dětí k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji, třídění odpadu
• inspirace v alternativních formách předškolního vzdělávání,
• environmentální výchova v zahraničních mateřských školách

• environmentální výchova ve třídě - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• environmentální výchova venku - konkrétní činnosti, hry a vzdělávací nabídka v předškolním vzdělávání
• literatura k tématu, příběhy/básničky/písničky o přírodě
• sborník nápadů k environmentálním činnostem v MŠ

• diskuze a sdílení zkušeností, tipy na vzdělávací akce pro děti zaměřené na environmentální výchovu
• předání osvědčení

Na semináři si osvojíte znalosti z oblasti environmentální výchovy a ukážeme Vám možnosti implementace získaných vědomostí a nápadů do každodenní praxe v mateřské škole.

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě.
PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.I/6) - g) polytechnické vzdělávání 

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
14.6.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 590 KčPřihlásit se
13.9.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 590 KčPřihlásit se
04.10.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Veronika Kadlecová1 590 KčPřihlásit se
25.10.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinLipka, BrnoMgr. Veronika Kadlecová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Environmentální výchova v MŠ Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace