Ergonomie a rozvoj dětské kresby

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol a 1. ročníků základních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Seminář zprostředkovává pedagogům pohled na výtvarný projev dítěte z hlediska správné ergonomie. Webinář vymezuje a objasňuje příčiny a následky grafomotorických potíží u dětí v mateřské škole a v 1. tř. ZŠ. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, smysl a význam týmové spolupráce rodičů, školy a speciálního pedagoga. Lektorka přiblíží účastníkům problematiku řady témat - specializace a spolupráce mozkových hemisfér, lateralizace, specifika praváctví – leváctví, ambidextrie, nevyhraněná lateralita, správný úchop psacího náčiní a jeho význam. Představí jim možnosti reedukace nesprávného úchopu u dětí, příklady z praxe, ale také nabídku vhodných ergonomických pomůcek na trhu a optimální možnosti pomoci.

Cílem vzdělávacího programu je, aby pedagogové získali náhled na problematiku ergonomie psaní a rozvoje grafomotoriky a na základě včasného rozpoznání příčiny grafomotorických obtíží, byli schopní provést včasnou diagnostiku. Absolventi by měli být schopní analyzovat odborná doporučení speciálního pedagoga, PPP a sledovat osobní vývoj dítěte a vytvářet vhodné podmínky pro vstup do ZŠ. 

 

Obsah v bodech:

 • základní terminologie, příčiny vzniku grafomotorických obtíží, důsledky
 • diagnostika grafomotorických obtíží dítěte, lateralizace
 • ergonomie a výtvarný projev dítěte
 • vývoj dítěte, uvědomění si vlastního „JÁ“, role předškoláka, školáka
 • dětská kresba v souvislosti s úrovní grafomotoriky, jednotlivé formy
 • citlivé vedení a přiměřená motivace při grafomotorických obtížích
 • reedukace grafomotorických obtíží dítěte, správný sed, úchop psacího náčiní
 • nabídka vhodných ergonomických pomůcek na trhu, optimální možnosti pomoci
 • rozbor příkladů z praxe - je vhodné přinést obrázky dětí předškolního věku (postava, dům, strom, rodina, zvíře…)

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
08.10.2021 - 22.10.2021Informace k termínům16 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová3 180 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Ergonomie a rozvoj dětské kresby Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace