Hranice a rituály ve výchově dětí

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských a 1. stupně základních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-32522/2020-4-726

Na začátku semináře se seznámíte s definováním pojmu hranice/limit. Představíme vám metody, jak lze hranice vytvořit, jak je chápe dítě a co je pro jejich tvoření pro všechny strany (dítě, rodič, pedagog…) podstatné.

První část:

  • Dozvíte se o důležitosti použití limitů a o jejich vlivu na přirozený vývoj psychiky (dítě se může podvědomě o limit opřít, ten mu dává pocit bezpečí).
  • Naučíte se postupy k tvorbě limitů. Tvorbu limitu je důležité dopředu promyslet tak, aby za ním stáli především ti, kteří mají kontrolovat jeho dodržování. Pokud k tomu nedochází, dítě zkouší, kde jsou ony hranice, a dospělí říkají, že zlobí.
  • Budeme věnovat pozornost i důležitosti jednoty dospělých (rodič–MŠ, rodiče–prarodiče…). Důležitost hranic a limitů je dána také tím, že vytvořená pravidla přinášejí dítěti pocit bezpečí a umožňují zrání v bezpečném prostoru, psychika není zatěžována neadekvátním rozhodováním, dítě se naučí pracovat s omezeními, respektovat pravidla a autoritu.
  • Seznámíte se s definicí pěti potřeb podle A. Pessa, jejichž naplnění je u dětí možné skrze hranice, které jim dospělý určí.

Druhá část:

  • V druhé části semináře se budeme věnovat rituálům – způsobům chování založeným na tradičních pravidlech.
  • Existují různé typy rituálů (doma, ve školce…) a jejich respektování je důležité.
  • Cílem je seznámit vás s důležitostí hranic a řádů a jejich vlivem na psychiku a další vývoj dítěte.
  • Ukážeme vám metody a náměty, jak hranice a řády tvořit, aby je dítě převzalo za vlastní a samo se snažilo o jejich dodržování.

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů

Doplňující informace

Vzdělávací program je akreditován u MŠMT. Po jeho absolvování obdržíte osvědčení.