WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Nedirektivní komunikace v praxi

aneb jak mluvit s dětmi, aby nás pochopily

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci MŠ
Kategorie kurzu Mateřské školy
Akreditace MŠMT MSMT - 32522/2020-4-726
šablony

Tento vzdělávací program proběhne ve formě on-line webináře, který je plně uznatelný pro šablony.

MŠMT vydalo informaci o možnosti pořádání akreditovaného vzdělávání v této formě.   

Jak bude webinář probíhat?

  • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
  • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet.

Seminář je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností pedagogů s využitím modelu nedirektivní komunikace, s respektem k vývojovým stádiím dítěte a prožívání rodičů.

Akceptace rodiče, jako osobnosti a jeho výchovného stylu, autentické vyjádření vlastních postojů a přijetí emocí zúčastněných. Model má též zážitkový charakter.

Účastník semináře po jeho absolvování získá teoretické poznatky v oblasti nedirektivní komunikace. V teoretické části se seznámí se souvisejícími teoretickými poznatky z oblasti psychologie, školní psychologie, vývojové psychologie a její aplikace v komunikaci. Komunikace, jako sociální interakce vztažená k typologii osobnosti, komunikačním stylům a rovinám. Účastník semináře bude seznámen podrobně s formami nedirektivní komunikace, která mu pomáhá právě při komunikaci v obtížné situaci, při hrozícím konfliktu, či hledání společného konsensu.

Učitel v mateřské škole denně komunikuje s rodiči i s dětmi. Právě na formě a způsobu komunikace závisí i jeho schopnost předat informace rodiči a podnítit jej ke spolupráci se školskými institucemi.

V modulu „praktická část“ si tyto konkrétní strategie osvojuje a nacvičuje. Učí se reagovat na nepříjemná sdělení, učí se sdělit tak, aby byl pochopen a přijat. Komunikujeme všichni, se všemi. Ovšem ve školství se komunikace stává složitou, právě pro to, že hovoříme o dětech, jejich úspěchu či neúspěchu, což je velmi osobní a citlivé téma.

Závěrem v diskusi vyzkoušíme asertivní komunikaci s konfliktním rodičem. Absolventi si odnesou zásobník komunikačních strategií.

Po absolvování semináře by měl být účastník schopen komunikovat a vyřešit problémové situace v praxi, ať už na pracovišti, či při komunikaci s rodiči. 

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
04.5.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace