WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: "No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina učitelé angličtiny 1. a 2. stupně základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Tento vzdělávací program proběhne ve formě on-line webináře, který je plně uznatelný pro šablony.

MŠMT vydalo informaci o možnosti pořádání akreditovaného vzdělávání v této formě.   

Jak bude webinář probíhat?

  • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
  • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet.

Při výuce angličtiny v našich běžných třídách s kombinací pokročilých i méně pokročilých žáků s různými dovednostmi a různými přístupy k učení je dobré se důkladněji podívat, jak to dělají jinde - například v anglicky mluvících zemích, a také na to, jaké metody používají učitelé v malotřídkách, protože oni různé potřeby žáků respektovat prostě musí. V Modulu 1 budeme pracovat s vybranými praktickými výstupy typologie žáků podle Gardnera a typologie učitelů, naučíme se diferencovat aktivity ve svých hodinách, zadání domácích úkolů a testů tak, abychom vyšli naproti žákům s různými styly učení (např. žákům s výraznější dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence atd.) a také různé úrovni schopnosti žáka pracovat samostatně. Účastníci si vyzkouší konkrétní postupy, jak rozšířit aktivity ve třídě pro pokročilejší žáky, a jak podporovat slabší žáky, součástí modulu jsou ukázky aktivit, úloh a her, které si účastníci vyzkouší a zhodnotí jejich silné a slabé stránky tak, aby tyto aktivity a hry mohli využívat ve výuce ve svých třídách.

 

Seminář poskytne učitelům angličtiny nástroje pro orientační diagnostiku žáků s různými úrovněmi jazykových dovedností a různými přístupy ke zpracování nových informací, a seznámí je s některými netradičními způsoby práce ve třídě a vytvoření studijních návyků tak, aby uměli přizpůsobit aktivity ve třídě různým potřebám žáků ve skupině, uměli využívat silných stránek svých žáků a lépe podporovali rozvoj jazykových dovedností i u nejméně pokročilých žáků.

 

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
17.5.2021 - 27.5.2021Informace k termínům16 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEIng. Ivana Chmelařová3 180 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: "No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtina Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Modul 1:

Gardnerova teorie vícečetných inteligencí, její praktické projevy ve třídě, univerzální žáci a žáci s výraznou dominancí v oblasti naturalistic intelligence, kinestetic intelligence a dalších oblastech, jejich způsoby zpracování nových informací a jejich interakce s učiteli
Základní diagnostika podle Gardnera a jak správně číst její výsledky
Typologie učitelů a její praktické projevy ve třídě se žáky s výraznou dominancí v některé oblasti Gardnerova grafu, modelové situace a konflikty, vliv na efektivnost výuky a atmosféru ve třídě, ABC card
Efektivní aktivity pro žáky s výraznou dominancí v některé oblasti Gardnerova grafu - praktické ukázky
Aktivity v jazykové třídě a soulad s výstupy diagnostiky skupiny – ukázky dobré a nedobré praxe
Koncept „No Child Left Behind“ - ukázky dobré a nedobré praxe
Koncept malotřídky v běžné jazykové třídě (patroni, time management, tiché a hlasité aktivity, práce s prostorem ve třídě a ve škole, outdoor learning, zážitkové učení, miniprojekty, důraz na samostatnost a vlastní odpovědnost žáka za rozvoj svých znalostí a dovedností – ukázky dobré praxe)
Diferenciace zadání aktivit v běžné školní jazykové třídě, domácí úkoly
Testování a známkování na bázi hodnocení pokroku a vynaloženého úsilí, formativní hodnocení – ukázky dobré praxe, praxí ověřené zdroje

Modul 2:

Navazující modul: možnosti využití nástrojů ICT pro podporu učitelů ve třídách se žáky s různými jazykovými dovednostmi

Sdílení zkušeností s diagnostikou podle Gardnera a s aktivitami z Modulu 1
ICT a podpora výuky na principu „No Child Left Behind“, přehled a příklady
Bloomova taxonomie v praxi a jak pomáhá ve třídě s různými jazykovými dovednostmi
Vyhledávání a hodnocení aktivit, materiálů zdrojů vhodných pro diferencované učení
Identifikace aktivit, materiálů a zdrojů nevhodných pro použití ve třídě s různými dovednostmi a jejich úprava – praktické cvičení
Výstupy z praktického cvičení a ukázky dobré praxe

Doplňující informace