Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol a základní škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Tematicky bude vzdělávání zaměřeno na získání základních informací o symptomatice poruch autistického spektra (PAS), o diagnózách, o chování dětí a žáků s PAS. Budete seznámeni s diagnostickými postupy a metodami posuzování autistického chování.

Budou Vám představeny specifické metody a postupy využívané při vzdělávání těchto dětí a žáků. V rámci semináře budou řešeny možnosti zařazení a vzdělávání dětí a žáků s PAS do škol a tříd dle §16 (9) i do hlavního vzdělávacího proudu, možnosti realizace podpůrných opatření při jejich vzdělávání, problémové situace a eliminace negativních dopadů inkluzivního i speciálního vzdělávání. Podstatná část bude věnována ukázkám pomůcek, včetně jejich užití při vzdělávání dětí a žáků s PAS a seznámení s metodickými materiály využívanými pedagogy při vzdělávání těchto dětí a žáků.

V praktické části budete seznámeni s postupy a metodami při práci s dětmi a žáky s PAS, budou uvedeny konkrétní příklady jejich aplikace do vzdělávání. V rámci praktické části budou představeny základní postupy při práci s motivací, systém žetonového hospodářství a pozitivního odměňování. Na základě poznatků získaných v teoretické části budete schopni na základě zadaných úkolů vytvářet motivační systém pro konkrétní děti a žáky.
V neposlední řadě proběhne seznámení se základními postupy při výrobě pomůcek s uplatněním principu individualizace. Výroba pomůcek se bude primárně zaměřovat na nácvik funkční komunikace a sociálního chování. Naučíte se tak s pomůckami pracovat a aplikovat je do vzdělávání.

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
25.6.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčPřihlásit se
03.12.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah vzdělávacího programu


Přednáška – 5 hodin
• Úvod do problematiky
• Triáda postižení – kvalitativní narušení v oblasti sociálního chování, komunikace a představivosti, Specifika přístupu – uplatňování metodiky strukturovaného    učení, zvláštnosti chování, odlišnosti v komunikaci, v přijímání a vyhodnocování informací.
• Příprava pedagogů na práci s dětmi a žáky s PAS.
• Formální stránka společného vzdělávání, případně zařazení do třídy či školy dle § 16 (9), kritéria pro výběr asistenta pedagoga.
• Zásady týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě.
• Konzultace s pracovníky školského poradenského zařízení.
• Spolupráce s rodinou.
• Jednotlivé dílčí metody a postupy při vzdělávání dítěte a žáka s PAS (úprava prostředí, motivační systém, vizuální podpora, nácviky komunikačních a sociálních  dovedností).

Workshop – 3 hodiny
• Metodika strukturovaného učení - modelové kazuistiky.
• Příklady společného vzdělávání i vzdělávání ve třídě či škole dle § 16(9) v mateřské škole.
• Nácviky komunikace a sociálního chování, nácviky společných aktivit a zapojení do kolektivu dětí a žáků, ukázky využívaných pomůcek a dalších výukových  prostředků.
• Instruktážní videoukázky s příklady vzdělávání dětí v předškolním zařízení a žáků s PAS v ZŠ, jejich rozbor a aplikace poznatků do praxe.
• Práce ve skupinách – modelové vytvoření podpůrných opatření dle ukázky z vyšetření, úprava prostředí, vizuální podpora.

Doplňující informace