Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských škol a základní škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Na tomto webinářik se seznámíte se základní terminologií týkající se specifických vývojových poruch učení (SPU) a s jejích příčinami. Představí nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy zajištění speciální péče. Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Seznámíte se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do výuky.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit Vám speciálně pedagogické znalosti o problematice SPU a možnostech jejích diagnostiky tak, aby jste byli schopni přizpůsobit výuku potřebám dětí a žáků se SPU. Zorientujete se v problematice SPU. Stručně se seznámíte s jednotlivými etapami vývoje dítěte. Bude Vám nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percetčních a kognitivních oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se zvládnutím předškolního vzdělávání a nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.

Obsah kurzu v bodech:

 • včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat
 • základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a cho-vání
 • diagnostika SPU, kritéria pro diagnostiku SPU
 • specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specific-kými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie těchto poruch
 • reedukace, metody práce u žáků se SPU - informace o možnostech a metodách nápravné práce
 • prevence vzniku poruch učení u dětí a žáků s SPU, PO, práce s Doporučením PPP, tvor-ba IVP (PLPP)
 • spolupráce rodiny
 • diskuse a rozbor příkladů z praxe

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
19.11.2021Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace