Poruchy pozornosti a SPUCH

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagogičtí pracovníci mateřských a základních škol
Kategorie kurzu Mateřské školy, Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

Seminář je zaměřen na specifika pedagogické práce s impulzívními, hyperaktivními žáky s deficitem pozornosti.

Pozornost je věnována nejen podstatě poruchy a principům přístupu k žákům s tímto znevýhodněním, ale také struktuře systematické péče včetně reedukace, kompetencím a povinnostem učitelů i odborníků z poradenské oblasti, zásadám spolupráce školy s rodinou dítěte. Učitelé se seznámí s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučí se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů.
Program je strukturován do teoretické části doplněné praktickými ukázkami řešení konkrétních situací.

Seznámíte s možnými a optimálními výchovně vzdělávacími strategiemi a naučíte se vyhodnocovat efektivitu pedagogicko-diagnostických postupů. Přiblížíme Vám podstatu znevýhodnění hyperaktivních žáků s poruchou pozornosti, možné projevy jejich chování a zkušenosti a náměty vycházející z dobré praxe pedagogické podpory.

Obsah – témata:

 • základní charakteristika hyperaktivity s poruchou pozornosti
 • odborná terminologie
 • vývojová diagnostika
 • vliv na chování a rozhodovací procesy
 • analýza doporučení z PPP a plánování stupňů podpůrných opatření v ZŠ a v rodině
 • diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče
 • formy a metody systematické práce, spolupráce v rámci školy – možnosti spolupráce školního poradenského pracoviště s pedagogy na základě doporučení PPP
 • optimální výchovně vzdělávací strategie, které navazují na péči v předškolním věku
 • význam nekonfliktního prostředí, motivace, ukotvování a síťování poznatků
 • význam kvalitního režimu dne, vyváženého střídání aktivit
 • spolupráce s rodinou – význam pravidelných konzultací s rodiči
 • sledování a vyhodnocení efektivity pedagogicko-diagnostických postupů
 • rozbor příkladů z praxe
 • diskuze

Vzdělávácí program lze hradit ze Šablon, z rozpočtu školy, případně soukromě.

Vzdělávácí program ve formě on-line webináře lze hradit ze Šablon pouze do 30.6.2021. Od 1.7.2021 lze v rámci Šablon uplatnit pouze prezenční formu DVPP. Pokud vzdělávání nehradíte ze Šablon, můžete využít v rámci DVPP i on-line formu.

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
07.1.2022Informace k termínům8 vyuč. hodinON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Poruchy pozornosti a SPUCH Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Doplňující informace