WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, asistenti pedagoga
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-21687/2020-4-500
šablony

 

Tento vzdělávací program proběhne ve formě on-line webináře, který je plně uznatelný pro šablony.

 

MŠMT vydalo informaci o možnosti pořádání akreditovaného vzdělávání v této formě.   

 

 

Jak bude webinář probíhat?

 

 • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
 • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
 • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet.

Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, PAS, dysfázie). Seznámíte se s metodami podpory žáků při osvojování základních školních dovedností, s organizací výuky v běžné třídě, s hodnocením a klasifikací.

V průběhu semináře budeme věnovat více pozornosti dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými poruchami učení a s dysfázií.

Nabídneme vám náměty pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah programu v bodech:

1. blok: Co už vím, co dělám

 • Zmapování aktuálních znalostí a zkušeností pedagogů v oblasti LMP, SPU a dysfázie (formou společné diskuse)

2. blok: Osvojování čtení

 • Vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální
 • Pozitiva a úskalí jednotlivých metod
 • Volba metody s ohledem na potřeby žáka
 • Náměty pro práci s dětmi v jednotlivých oblastech: rozvíjení kognitivních procesů jako východisko výuky čtení, technika čtení, náměty pro cvičení, čtení s porozuměním, náměty pro cvičení, metody práce s textem

3. blok: Osvojování písemného projevu

 • Proč rozvíjíme písemný projev? Jaká jsou úskalí při osvojování této dovednosti? Je možné obtíže kompenzovat?
 • Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov
 • Kognitivní funkce ovlivňující zvládnutí gramatiky
 • Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku
 • Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti

4. blok:

 • Co spojuje a rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci
 • Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů
 • Hodnocení a klasifikace
 • Individuální vzdělávací programy
 • Zapojení asistenta pedagoga

Doplňující informace