Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol, asistenti pedagoga
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-28925/2017-1-1088
šablony

Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, PAS, dysfázie). Seznámíte se s metodami podpory žáků při osvojování základních školních dovedností, s organizací výuky v běžné třídě, s hodnocením a klasifikací.

V průběhu semináře budeme věnovat více pozornosti dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými poruchami učení a s dysfázií.

Nabídneme vám náměty pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah programu v bodech:

1. blok: Co už vím, co dělám

 • Zmapování aktuálních znalostí a zkušeností pedagogů v oblasti LMP, SPU a dysfázie (formou společné diskuse)

2. blok: Osvojování čtení

 • Vyučování čtení metodou analyticko-syntetickou, genetickou a globální
 • Pozitiva a úskalí jednotlivých metod
 • Volba metody s ohledem na potřeby žáka
 • Náměty pro práci s dětmi v jednotlivých oblastech: rozvíjení kognitivních procesů jako východisko výuky čtení, technika čtení, náměty pro cvičení, čtení s porozuměním, náměty pro cvičení, metody práce s textem

3. blok: Osvojování písemného projevu

 • Proč rozvíjíme písemný projev? Jaká jsou úskalí při osvojování této dovednosti? Je možné obtíže kompenzovat?
 • Technika psaní – grafomotorika, osvojování písmen, hlásková stavba slov
 • Kognitivní funkce ovlivňující zvládnutí gramatiky
 • Náměty pro učení se gramatice, pomůcky pro výuku
 • Písemné vyjadřování, jeho úskalí a možnosti rozvíjení této dovednosti

4. blok:

 • Co spojuje a rozděluje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a běžnou populaci
 • Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním – využití dosavadních zkušeností pedagogů
 • Hodnocení a klasifikace
 • Individuální vzdělávací programy
 • Zapojení asistenta pedagoga