Žáci se specifickými poruchami učení

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-28925/2017-1-1088
šablony

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.

Obsah programu v bodech:

 • Specifické poruchy učení a chování – základní teoretická východiska, aktivizace a shrnutí poznatků pedagogů
 • Žáci s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na ZŠ – možnosti reedukace, alternativní aktivity v hodinách českého jazyka
 • Příprava textu ke čtení, práce s textem (praktická ukázka)
 • Písemný projev žáků se SPU, hodnocení a náměty pro další práci (praktická ukázka)
 • Dyskalkulie – projevy, základní kroky při reedukaci
 • Učební preference žáků se SPU i běžné populace, styly učení
 • Vyučování cizích jazyků u žáků se SPU
 • Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
 • Organizace péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení
 • Ukázky řešení konkrétních případů z praxe
 • Poruchy chování a ADHD/ADD
 • Možnosti řešení kázeňských obtíží u dětí se SPU a jejich chování

PROGRAM LZE HRADIT Z ŠABLON (aktivita č. 2.II/6)

Jednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i
Termín Název Místo konání Lektor Cena
28.4.2020 - 29.4.2020
16 vyuč. hodin
VIC ČVUT, Praha 6Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.2 790 KčiPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Žáci se specifickými poruchami učení Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit