Žáci se specifickými poruchami učení

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT-28925/2017-1-1088
šablony

V tomto vzdělávacím programu se seznámíte s problematikou specifických vývojových poruch učení (v plném rozsahu: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie), s poruchami chování a osvojení základních dovedností pro práci ve výuce.

 

Obsah programu v bodech:

 

 • Specifické poruchy učení a chování – základní teoretická východiska, aktivizace a shrnutí poznatků pedagogů
 • Žáci s dyslexií, dysgrafií a dysortografií na ZŠ – možnosti reedukace, alternativní aktivity v hodinách českého jazyka
 • Příprava textu ke čtení, práce s textem (praktická ukázka)
 • Písemný projev žáků se SPU, hodnocení a náměty pro další práci (praktická ukázka)
 • Dyskalkulie – projevy, základní kroky při reedukaci
 • Učební preference žáků se SPU i běžné populace, styly učení
 • Vyučování cizích jazyků u žáků se SPU
 • Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
 • Organizace péče o integrované žáky se specifickými poruchami učení
 • Ukázky řešení konkrétních případů z praxe
 • Poruchy chování a ADHD/ADD
 • Možnosti řešení kázeňských obtíží u dětí se SPU a jejich chování

Kurz lze hradit ze šablon i z rozpočtu školy, případně soukromě.

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Žáci se specifickými poruchami učení Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit