WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT-28925/2017-1-1088
šablony

 

Tento vzdělávací program proběhne ve formě on-line webináře, který je plně uznatelný pro šablony.

 

MŠMT vydalo informaci o možnosti pořádání akreditovaného vzdělávání v této formě.   

 

 

Jak bude webinář probíhat?

 

 • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
 • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
 • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet.

Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o speciálních poruchách učení (SPU), a to především s odkazem na praktické využití ve výuce, dále pak osvojení základních metod práce s dětmi s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií v běžných hodinách.

Zmíníme se o úskalích hodnocení a klasifikace těchto dětí a možnostech optimální organizace péče.

Získáte náměty pro práci v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, pro hodnocení a klasifikaci.


Obsah programu v bodech:

1. Co už vím, co dělám

Aktivizace a prohloubení poznatků o SPU v souvislosti s pomůckami a pracovními materiály (s jakým cílem je používám) používanými v reedukaci

 • Shrnutí poznatků, které tvoří teoretická východiska dobré praxe
 • Kromě deficitů ve vývoji kognitivních procesů se budeme zabývat též psychosociálními obtížemi těchto žáků

2. Dyslexie, dysortografie a dysgrafie

 • Podpora žáků v hodinách českého jazyka. Možnosti reedukace v následujících oblastech:
 • kognitivní procesy
 • technika čtení
 • porozumění, práce s textem
 • náměty pro práci s textem

3. Dyskalkulie

 • Projevy v matematice a dalších předmětech
 • Základní kroky při podpoře žáka

4. Dyspraxie

 • Projevy dosud málo známé poruchy, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte
 • Možnosti podpůrných opatření

5. Náplň vyučovacích hodin

 • Organizace hodiny – skupinová a individuální práce
 • Role asistenta pedagoga

6. Hodnocení a klasifikace, organizace péče

 • Funkce hodnocení s ohledem na žáky se SPU a jejich rodiče
 • Organizace péče od 60. let minulého století – pozitivní a negativní momenty
 • Společná oprava ukázkového diktátu, zdůvodnění klasifikace a možnosti reedukace

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.: 

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy


Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se SPU v inkluzivním vzdělávání Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Souvisejicí kurzy

Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP16 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních a středních školách16 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2. - 5. stupněm podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Integrace jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami6 vyuč. hodinDetail
Tvorba individuálního vzdělávacího plánu6 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a prevence pro pedagogy základních škol16 vyuč. hodin (2 dny)šablonyDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD a ADHD ve školní praxi8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Žáci se specifickými poruchami učení16 vyuč. hodinšablonyDetail