Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika

Základní informace

Rozsah hodin 16 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci s žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Osvojíte si základní diagnostické metody a principy procesu pedagogického diagnostikování výchovně-vzdělávací práce. Pod vedením lektora budete pracovat s hodnocením úrovně hrubé motoriky, s hodnocením percepcí, s hodnocením úrovně čtení, písemného projevu, matematických schopností a dovedností a v neposlední řadě s diagnostikováním chování žáka.

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
 • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Tento vzdělávací program Vám pomůže v orientaci při práci s žáky s problémy v oblasti výchovné, vzdělávací nebo v kombinaci obou druhů a s přiznaným 1. stupněm podpůrných opatření (PO).

Pod vedením lektora budete pracovat s plánem pedagogické podpory a vybírat vhodné výchovné a výukové metody. Osvojíte si základní diagnostické metody a principy procesu pedagogického diagnostikování výchovně-vzdělávací práce. Pod vedením lektora budete pracovat s hodnocením úrovně hrubé motoriky, s hodnocením percepcí, s hodnocením úrovně čtení, písemného projevu, matematických schopností a dovedností a v neposlední řadě s diagnostikováním chování žáka.

Veškeré metody diagnostiky budou voleny tak, abyste byli oprávněni je používat během své pedagogické práce.

Součástí vzdělávacího programu je také podrobné seznámení s nově zaváděným podpůrným opatřením v rámci společného vzdělávání – plánem pedagogické podpory (PLPP), jeho účelem, strukturou a způsobem vytváření, používání a vyhodnocování. Nedílnou součástí je hodnocení a specifičnost hodnocení směrem k žákovi s přiznaným 1. stupněm PO.


Obsah v bodech:

 • 1. stupeň podpůrných opatření – legislativní rámec, struktura a obsah PLPP, spolupráce s rodinou a odbornými pracovišti
 • Pedagogická diagnostika, proces diagnostikování a metody pedagogické diagnostiky
 • Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
 • Diagnostika úrovně percepce
 • Diagnostika úrovně čtení
 • Diagnostika písemného projevu
 • Diagnostika úrovně matematických schopností a dovedností
 • Diagnostika chování dítěte
 • Hodnocení

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.