Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování

Základní informace

Rozsah hodin 8 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Školní družiny a kluby
Akreditace MŠMT MSMT - 496/2019-1-55
šablony

Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Jaké jsou možnosti práce s dítětem? Jak na včasnou diagnostiku a aplikaci do výuky?

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

  • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školy
  • aktivita č. 2.II/7 - šablony pro základní školy
Pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Jaké jsou výhody?

  • Nemusíte nikam jezdit.
  • Termín a čas konání si můžete vybrat sami.
  • Cenu stanovujeme individuálně a je výhodnější než přihlášení všech učitelů na otevřený kurz.
Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

  • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
  • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
  • Termín a čas si vyberete sami.
  • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
  • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Žák s výchovnými problémy na ZŠ – specifické poruchy chování Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Včasná diagnostika a včasná intervence jsou východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat.

Seznámíte se se základními pojmy, specifickými poruchami chování, ADHD, ADD, s hyperkinetickým syndromem, vztahem mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, se vztahem mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD.

Budeme se věnovat symptomatologii poruch, kritériím pro diagnostiku SPCH, platné legislativě, metodám práce u dětí se SPCH, spolupráci rodiny, postavení dítěte s ADHD ve škole a vztahu učitele k takovémuto dítěti, pedagogické diagnostice a depistáži dětí, úpravě klasifikace, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, prevenci vzniku poruch chování u dětí s ADHD.

Součástí semináře je diskuze, rozbor a výměna zkušeností mezi účastníky.

Vzdělávací cíl: Osvojíte si řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budete moci zařadit do své praxe. Jaké jsou možnosti práce s dítětem? Jak na včasnou diagnostiku a aplikaci do výuky?

Souvisejicí kurzy

WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Agresivita I - Agrese a agresivní chování u dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 2. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Individuální vzdělávací plán na 1. stupni ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole na II. stupni v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Jak zpracovat plán pedagogické podpory na 2. stupni ZŠ v rámci společného vzdělávání8 vyuč. hodinšablonyDetail
Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1. stupně podpůrného opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
První stupeň podpůrných opatření8 vyuč. hodinšablonyDetail
Podpůrná opatření u žáků základní školy8 vyuč. hodinšablonyDetail
Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v základních školách8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných opatření16 vyuč. hodinšablonyDetail
Žák s 1. stupněm podpůrných opatření a pedagogická diagnostika16 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 1. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Práce s žákem s 2.-5. stupněm podpůrných opatření32 vyuč. hodinšablonyDetail
Společné vzdělávání v základních školách KOMPLEXNĚ56 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žák s výchovnými problémy – rizikové chování dětí a mládeže8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga16 vyuč. hodinšablonyDetail
Šikana8 vyuč. hodinšablonyDetail
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešení6 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení pro kolektivy ZŠ6 nebo 12 vyuč. hodinDetail
Specifické poruchy učení a chování – základní kurz12 vyuč. hodinDetail
Pedagogická diagnostika a tvorba IVP8 vyuč. hodinšablonyDetail
Autismus (ZŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Specifické poruchy učení8 vyuč. hodinšablonyDetail
ADHD nebo LMD? Poruchy chování8 vyuč. hodinšablonyDetail
Včasná a dobrá pedagogická diagnostika – prevence školní neúspěšnosti8 vyuč. hodinšablonyDetail
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCH8 vyuč. hodinšablonyDetail
Asistent pedagoga jako člen týmu (SŠ)8 vyuč. hodinšablonyDetail
Pedagogická diagnostika žáka na základní škole16 vyuč. hodinšablonyDetail
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH16 vyuč. hodinšablonyDetail
Vzdělávání žáků podle § 16 odstavce 9 školského zákona8 vyuč. hodinDetail