Základní výcvik mentorských dovedností

vzděl. program k šablonám (aktivita č. II/2.4)

Základní informace

Rozsah hodin 56 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních škol
Kategorie kurzu Základní školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

Chcete na sobě začít pracovat a získat znalosti k výkonu mentorské činnosti?

Umožníme Vám dobrý start na profesní dráze mentora.

Díky účasti v tomto programu získáte základní přehled o principech mentoringu, osvojíte si základní znalosti a dovednosti z mentoringu a nacvičíte si základní postupy a metody. Následně budete schopni poskytovat ostatním kolegům kolegiální profesní podporu.

Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání. Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině.

Mentoring zprostředkuje učitelům poznávat různé přístupy k rozvoji jednotlivce, umožňuje profesionálně vedenou analýzu procesů a podporu při plánování konkrétních kroků profesního rozvoje – ve výsledku je též nástrojem pro zvládání problémů, a také zvládání stresu. Zároveň pomáhá „učit jinak“.

Tento kurz je první etapou, úvodem k systematické práci na vašem osobním a profesním seberozvoji v první úvodní etapě vašeho mentorského působení ve vlastní škole nebo ve škole jiné.

 

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON II.:

 • aktivita č. 2.II/6 - šablony pro základní školyJednotlivé termíny vícedenních kurzů naleznete pod tlačítkem i

Tento seminář můžeme uspořádat na objednávku i pro větší počet učitelů nebo pro celý pedagogický sbor. Pošlete nám nezávaznou poptávku a my se Vám ozveme.

Základní výcvik mentorských dovedností Poptat kurz pro sborovnu
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Obsah v bodech:

I. Úvod do mentoringu – I. část (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI)
 • Kritéria dobré učitelské práce, Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace mentorů a koučů (EMMCC, ICF, ČAMV)
 • Etické kodexy v mentoringu (EMCC, ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti

II. Úvod do mentoringu – II. část (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace důležitých informací z předchozího modulu
 • Práce ve skupinách, nácvik aktivního naslouchání
 • Formulování cílů – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli
 • Zadání pro mentorskou práci s klientem mimo seminář

III. Struktura mentorského vedení (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace poznatků z období mezi setkáními, zpětná vazba a reflexe k jednotlivým situacím
 • Principy individuální práce s lidmi – mentoring, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktické procvičování aktivního naslouchání, reflexe praxe ve skupině, poskytnutí zpětné vazby, reflexe průběhu práce ve skupině
 • Zadání pro vlastní seberozvoj, které vyplyne z potřeb konkrétní skupiny

IV. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Rekapitulace výsledků práce na seberozvoji, supervizní setkání účastníků se zkušeným mentorem
 • Stanovování cílů metodou SMART, její praktické použití
 • Vedení rozhovoru s mentorovaným, identifikace podstatných informací, činnost mentora při stanovování cíle/cílů mentoringu, hlavní principy, rizika, časté chyby
 • Průběh jednání při nastavování kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv, hranice mentora a mentoringu
 • Kontrakt (smlouva), možné formy
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Analýza a formulování indikátorů pedagogických kompetencí

V. Vlastní průběh mentorských setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Metody práce pedagoga mentora: pozorování v hodinách, párové učení, ukázková hodina, společné plánování hodiny
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Zadání pro samostatnou praxi – zpracování reflektivního textu: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?

VI. Mentorská praxe (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání - výcvik
 • Využití záznamových listů při pozorování
 • Způsob komunikace s mentorovaným, popisný jazyk
 • Evaluace průběhu a výsledků mentorské spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů – tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu

VII. – Profesní růst mentora (8 vyuč. hodin)

 • Vyhodnocení samostatné praxe – společné odpovídání na minule zadané otázky: Co jsem se naučil? Co se ještě potřebuji naučit?
 • Ukázka supervize
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného na základě vlastních zkušeností
 • Cvičení podle potřeb účastníků
 • Vlastní plán účastníků pro zahájení vlastní praxe – zmapování potřeb kolegů na vlastní škole

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.