Základy mentorských dovedností

Základní informace

Rozsah hodin 32 vyuč. hodin
Cílová skupina pedagog. pracovníci základních a středních škol
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy
Akreditace MŠMT MSMT- 16936/2019-2-542
šablony

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat rozšířenou představu o mentoringu, o jeho principech, postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole.

Budete připraveni mentoring, jako možnost profesní podpory, přijímat, a budete připraveni na sobě dále pracovat, abyste se sami stali mentory.

Získáte přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné.

PROGRAM LZE HRADIT ZE ŠABLON PRO ZÁKLADNÍ I STŘEDNÍ ŠKOLY

Aktuální termíny kurzů

Kurz na zakázku – „na klíč“

Tento kurz pro Vás rádi uspořádáme na objednávku. Vyplňte nezávaznou poptávku a my pošleme lektora přímo k Vám do školy.

Výhody kurzu na klíč:

 • Proškolíme více učitelů z Vaší školy.
 • Obsah kurzu přizpůsobíme přesně podle Vašich potřeb.
 • Termín a čas si vyberete sami.
 • Nebudete muset nikam jezdit a ušetříte za cestovné.
 • Posílíte vztahy mezi kolegy.
Základy mentorských dovedností Poptat kurz na zakázku
Poptávka kurzu
Škola / firma: *
kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
E-mail:
Telefon:
Navrhované termíny konání:
Místo konání - město:
Počet účastníků:
IČO:
Poznámka:
Po odeslání poptávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Tento vzdělávací program je strukturovaným souborem témat, která vám umožní získat rozšířenou představu o mentoringu, o jeho principech, postupech a v neposlední řadě o roli mentora ve škole.

Budete připraveni mentoring, jako možnost profesní podpory, přijímat, a budete připraveni na sobě dále pracovat, abyste se sami stali mentory.

Získáte přehled o dovednostech mentora a jejich uplatnění při mentorské práci. Budete mít možnost ujasnit si svojí cestu k roli mentora – ve vlastní škole či ve škole jiné.

Konkrétním přínosem činnosti mentora ve škole je schopnost reflexe plánování a průběhu vzdělávání, a tím postupně přirozeně přispívají ke zlepšování kvality vzdělávání.

Mentoring je individuální práce s učitelem podle jeho potřeb, která pomáhá rozšiřovat vnímání souvislostí při práci v konkrétní třídě, v konkrétní hodině a je efektivním nástrojem profesního růstu.

Vzdělávací program je tvořen prezenčními setkáními s možností profesní výměny zkušeností.


Obsah programu v bodech:

I. Úvod do mentoringu (8 vyuč. hodin)

 • Mapování dosavadních zkušeností s danou tématikou
 • Charakteristiky kvality pedagogické práce – kompetenční model
 • Kritéria dobré školy (ČŠI) ve vztahu k nárokům na pedagogické kompetence
 • Kritéria dobré učitelské práce
 • Indikátory dobrého pedagogického výkonu
 • Východiska pro zavádění mentoringu v ČR
 • Profesní organizace a závazek k seberozvoji mentorů
 • Etické kodexy při práci mentora (EMCC a ICF)
 • Úloha a odpovědnost mentora, kompetence a mentorské dovednosti
 • Vyhodnocení vlastních předpokladů účastníků pro budování role mentora
 • Vztah mentora a mentorovaného
 • Role mentora
 • Formulování cílů mentoringu – profesních i osobních, práce s nimi
 • Cesta od tématu k dosažitelnému dílčímu cíli

II. Smlouva neboli kontrakt s mentorovaným (8 vyuč. hodin)

 • Principy individuální práce s lidmi – mentorig, koučing, poradenství, terapie
 • Co je spojuje, co je odlišuje
 • Model GROW, aktivní naslouchání
 • Praktický nácvik aktivního naslouchání a modelu GROW
 • Stanovování cílů, metoda SMART, její praktické použití - reflexe z minulého setkání a revize profesních cílů účastníků
 • Průběh jednání pro nastavení kontraktu s klientem – co slíbit, co nikoliv
 • Smlouva
 • Úvodní mentorská schůzka – délka, průběh, rizika
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

III. Vlastní průběh setkání (8 vyuč. hodin)

 • Příprava, poznámky, záznamový list
 • Průběh setkání s mentorovaným, stanovení cíle setkání
 • Tvorba záznamových listů pro pozorování
 • Způsob komunikace, popisný jazyk
 • Aktivní naslouchání, analýza slyšeného
 • Otázky, jejich kladení
 • Techniky pozorování, jejich zásady
 • Nácvik pozorování – video trénink

IV. Ukončení mentoringového cyklu (8 vyuč. hodin)

 • Evaluace průběhu a výsledků spolupráce
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe, zaměření skupinové práce na potřeby jednotlivých členů - tréning
 • Mentorská sebereflexe, plánování osobního růstu
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe
 • Prezentace mentoringu – jeho výhod, limitů
 • Uvědomění si rizik – vědět, jak s nimi pracovat
 • Praktické vyzkoušení ve skupinách, společná reflexe

Ke každé části semináře je vždy zakomponována praktická část tak, aby si účastníci ihned procvičili nabyté vědomosti v praxi.

Doplňující informace

Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Souvisejicí kurzy

Výcvikový modul mentorských dovedností32 vyuč. hodinšablonyDetail
Základní výcvik mentorských dovedností56 vyuč. hodinšablonyDetail
Výcvik mentorských dovedností80 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 8 hodin8 vyuč. hodinšablonyDetail
Osobnostně-sociální rozvoj – mentoring 16 hodin16 vyuč. hodinšablonyDetail