Zásah legislativních a dalších změn do fungování škol

Základní informace

Rozsah hodin 6 vyuč. hodin
Cílová skupina ředitelé základních a středních škol, další ped. pracovníci
Kategorie kurzu Základní školy, Střední školy, Konference
Akreditace MŠMT bude akreditováno u MŠMT

 

ZÁSAH LEGISLATIVNÍCH

A DALŠÍCH ZMĚN DO FUNGOVÁNÍ ŠKOL 

Odborná konference pro ředitele a učitele základních a středních škol

 

Konference bude akreditovaná u MŠMT v rámci DVPP.


I rok 2021 přináší zásadní legislativní a další změny, které mají a budou mít vliv na fungování škol. Vedení každé školy se musí umět se všemi novelami, novými trendy a povinnostmi, rychle vypořádat.

Víte, co přinese novela Zákona o pedagogických pracovnících a změna Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných?

 

Pojďme se na všechno společně připravit.

 

Obsah konference doplníme i o praktické přednášky o zavádění tandemové výuky a novém pojetí informatiky – vše zejména z pohledu ředitelů škol. Vystoupí i PhDr. Lidmila Pekařová, která svým vstupem o spolupráci učitelů a rodičů celý den oživí. Nezapomeneme ani na revize RVP.


Termín a místo konání:

12. 10. 2021, 9:00 – 15:00 hod. 

Hotel Artemis, U Sluncové 14, Praha / On-line živý přenos

Konference proběhne v prezenční formě i v on-line živém přenosu. Po ukončení konference obdržíte odkaz ke zpětnému zhlédnutí všech přednášek. 


Obsah konference – přednášky 

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění
  Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
 • Novela Zákona o pedagogických pracovnících (pokud nebude do termínu konání konference novela schválena, bude přednáška nahrazena jiným aktuálním tématem)
  Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.
 • Revize RVP ZV a změny školního vzdělávacího programu
  Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek
 • Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
  PhDr. Lidmila Pekařová
 • Zavádění tandemové výuky z pohledu ředitele školy
  Mgr. Marek Adler 
 • Pojetí oboru Informatika v revidovaných kurikulárních dokumentech
  PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

VÍCE O OBSAHU PŘEDNÁŠEK NALEZNETE NÍŽE.


REGISTRACE

Účastnický poplatek:
2.390 Kč

Při přihlášení 2 a více osob: 2.140 Kč
(ušetříte 250 Kč za každou osobu)

Cena je konečná a nebudou k ní účtovány žádné další poplatky a DPH.

PLATBA: BANKOVNÍM PŘEVODEM

Aktuální termíny kurzů
Termín Název Místo konání Lektor Cena
12.10.2021Informace k termínům6 vyuč. hodinHotel Artemis ****, Praha 82 390 KčPřihlásit se
12.10.2021Informace k termínům6 vyuč. hodinON-LINE PŘÍMÝ PŘENOS2 390 KčPřihlásit se
Přihláška na vzdělávací akci
Kurz:
Termín konání kurzu:
Místo konání kurzu:
Cena za účastníka vč. DPH:
Cena při přihlášení a více účastníků:
Odběratel
Název organizace: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte své jméno.
Ulice: *
Číslo: *
PSČ: *
Obec: *
Telefon: *
Fax:
E-mail: * Na tento e-mail obdržíte potvrzení o přijetí přihlášky.
Číslo bankovního účtu:
Banka:
IČO: * Pokud se přihlašujete jako soukromá osoba, uveďte 00000000
DIČ:
Kontaktní osoba - jméno, příjmení, funkce: *
Účastníci
Uvádějte prosím e-mailové adresy účastníků, na kterých budou účastníci přímo k zastižení.
Pro zadání každého účastníka je nutné zatrhnout políčko před titulem.
Souhrn
Počet účastníků: 0
Celkem: 0,- Kč
Sleva: 0,- Kč
Celková cena vč. DPH: 0,- Kč
Po odeslání objednávky Vám zašleme potvrzení na výše uvedený e-mail.
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Obsah

Mgr. Bc. Vítězslav Němčák, Ph.D.

Novela Zákona o pedagogických pracovnících

 • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. v kontextu legislativních změn
 • Přehled změn, které přináší aktuální novela 
 • Vrámci přednášky bude poskytnut dostatečný prostor pro dotazy 

O přednášejícím:

Expert na školskou legislativu, působí na pozici ředitele odboru legislativy MŠMT


Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění 
 • Možnosti a realizace pedagogické intervence a jejího financování 
 • Asistent pedagoga jako podpůrné opatření dle § 5 vyhlášky č. 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a  žáků nadaných (Platové zařazení asistenta pedagoga, náplň práce asistenta pedagoga, rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti, výše úvazku poskytování podpory asistentem pedagoga)
 • Podpůrná opatření 2. stupně – úprava obsahu vzdělávání
 • Podpůrná opatření 3. stupně – personální podpora
 • Podpůrná opatření 4. stupně – personální podpora

O přednášející: 

Certifikovaná lektorka pro společné vzdělávání, speciální pedagožka, učitelka ZŠ a MŠ, lektorka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (specifické poruchy učení, speciální pedagogika, poruchy autistického spektra, vzdělávání asistentů pedagoga, školní poradenské pracoviště - kompetence a funkční nastavení spolupráce ve škole, legislativa v inkluzivním vzdělávání).

 

 

Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek

Revize RVP ZV a změny školního vzdělávacího programu

 • Oba přednášející se tématem školních vzdělávacích programů aktivně zabývají od vzniku modelu RVP-ŠVP po současnost.
 • Shromážděné zkušenosti ze škol, příklady postupů a nástrojů, které mohou pomoci inovovat a revidovat ŠVP.
 • Systémový přístup k inovaci a úpravám ŠVP tak, aby byl inspirativním, moderním, a přitom stručným a srozumitelným nástrojem při plánování, řízení a vyhodnocování výuky.
 • Tato doporučení mohou být využita jak při inovaci vycházející z potřeb školy, tak při inovaci, ke které dává impuls MŠMT vydáním revidovaného RVP. 

O přednášejících:

PaedDr. Karel Tomek
se v současné době se zabývá především třemi oblastmi. Jako expert a konzultant spolupracuje s MŠMT, jeho odbornými ústavy a Českou školní inspekcí na revizích rámcových vzdělávacích programů a vzdělává koordinátory školních vzdělávacích programů v 250 hodinových specializačních kurzech. Věnuje se podpoře vzdělávání nadaných dětí a žáků a prosazení myšlenky, že stejně jako je důležité podporovat ty, kteří mají nějaký hendikep, je nutné podporovat ty, kteří disponují v nějakém směru nadáním. Třetí oblastí, které se s velkou chutí věnuje, je činnost mentora a kouče. Kromě přímé práce s klienty se věnuje také vzdělávání budoucích mentorů, které zajišťuje Pedagogický institut o.p.s., jehož je členem a předsedou správní rady.

Mgr. Anna Doubková
Učitelka s praxí na základní i střední škole, lektorka a mentorka. Ve školství se zabývá především školními vzdělávacími programy, pedagogickými kompetencemi a organizací výuky – metodami a formami.

Karel Tomek s Annou Doubkovou spolupracují už dlouhá léta. Společně vytvořili řadu příspěvků pro KAFOMET, vytvořili a společně lektorovali velké množství akreditovaných kurzů. Společnost INFRA s.r.o. realizuje kurzy specializačního studia pro koordinátory ŠVP, jejichž strukturu a obsah vytvořili, a které v plně distanční podobě vedou. Dále se intenzivně zabývají výcvikem budoucích mentorů.

 

 

PhDr. Lidmila Pekařová 

Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě

 • Co tíží dnešního učitele
 • Jak vypadá dobrý učitel
 • Proč rodič vnímá pomoc uč. jako poučování?
 • Jak může uč. MŠ ovlivnit výchovu?
 • Co hrozí dítěti, když nastoupí do školy nezralé
 • Jak pracovat s rodiči dětí 1-5 tříd
 • Kdy patří peníze do rukou dětí
 • O co bojují rodiče žáků?

O přednášející: 

Po ukončení studia na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity – obor psychologie a po úspěšném rigorózním řízení se rozhodla pro klinickou profesi, složila atestační zkoušky a 33 let pracovala v HL v Luži-Košumberku. V letech 1995 až 2013 působila jako primářka Rehabilitačního a diagnostického centra HL. Zároveň pracovala od roku 1992 a pracuje dosud jako poradenský psycholog v SPC Svítání a hájí stanoviska etické péče o děti tělesně i duševně postižené a snažím se diplomaticky působit na ty, kteří mají v rukách osudy často nešťastných dětí.
Mimo odborné práce, referované na konferencích DMO, nebo akcích Rehabilitační společnosti, se aktivně podílela ve výboru Sekce ucelené rehabilitace na koncepci rehabilitační péče podle evropského modelu vyspělých zemí.
Publikace v časopise Děti a My a metodické listy pro MŠ byly určeny nejen pedagogům, ale i rodičům a veřejnosti k dg. ADHD k řešení enuréz, trestání dětí atd. V roce 2006 vydala knihu Jak žít a nezbláznit se, jako slabikář správné výchovy. Řeší nejen co dělat ve výchově, ale především zcela prakticky „jak to dělat". Kniha má už osmý dotisk a je stále rozebraná. Následovala kniha SOS. Obě jsou vydávané a ve vysokém nákladu rozebrané i na Slovensku.

 

Mgr. Marek Adler

Zavádění tandemové výuky z pohledu ředitele školy

 • Představení tandemové (párovou) výuky jako jeden z možných prostředků zlepšení výsledků vzdělávání žáků a profesní podpory pedagogických pracovníků.
 • Podoby tandemové výuky, včetně konkrétních příkladů využití v praxi.
 • Podmínky úspěšné realizace na straně školy i zapojených pedagogických pracovníků.
 • Výhody, které tandemová výuka přináší, i možná nebezpečí, se kterými je třeba počítat.
 • Základní legislativní rámec i aktuální možnosti financování.

O přednášejícím:

Vystudoval pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro střední školy, obory informatika a zeměpis. Prošel několika rozdílnými typy škol – od velké sídlištní školy, přes školu malou vesnickou, školu malou soukromou, školu pro nadané děti až po soukromou školu integrující všechny stupně od předškoláků až po maturitu. Je absolventem řady kurzů a vzdělávacích akcí, například letní školy Hejného metody, kurzu Respektovat a být respektován, výcviku Systemický přístup ve výchově, koučovacího výcviku RE kouč. Rozšířil si kvalifikaci o učitelství ve školách a třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě práce ve škole se věnuje vedení odborných seminářů pro pedagogy - ICT ve výuce, tandemová výuka, integrovaně tematická výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy s rodiči, mentoring učitelů/ředitelů, koučink v profesním a osobním rozvoji, reflexe a zpětná vazba, formativní hodnocení ... 

 

PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.

Pojetí oboru Informatika v revidovaných kurikulárních dokumentech

 • V rámci současných změn v kurikulárních dokumentech RVP ZV dochází i ke změně pojetí a samotnému obsahu oboru Informatika s částečným odkloněním od rozvoje digitální gramotnosti k vlastnímu obsahu založeném na konceptu rozvoje informatického myšlení.
 • Změny v RVP ZV se týkají nejen samotného vzdělávacího obsahu oboru Informatika (Data, informace a modelování; Algoritmizace a programování; Informační systém, Digitální technologie), ale také změně pojetím rozvoje digitální gramotnosti v českém kurikulu směrem k ostatním oborům, resp. předmětům.
 • Tento příspěvek si klade za cíl vysvětlit změny probíhající v kurikulárních dokumentech a význam těchto změn pro základní škole vzhledem k pojetí nového obsahu oboru Informatika. Zároveň poukazuje na možnosti, které školy mohou využít z hlediska podpory (jak na státní úrovní, tak na úrovní krajů).
 • Součástí příspěvku budou i konkrétní praktické ukázky, které by měly blíže vysvětlovat nové pojetí oboru Informatika.

O přednášející:

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti působí částečně na KITTV PedF UK jako odborný asistent a současně jako učitel informaticky zaměřených předmětů na základní škole v Praze. Zabývá se vizualizací vědomostí, jejich prezentací a hodnocením (pojmové a myšlenkové mapování, mapy pojmů aj.), interaktivními technologiemi zapojovanými do edukačního procesu (interaktivní tabule, mobilní dotyková zařízení aj.) a rozvojem algoritmického myšlení prostřednictvím propedeutických programovacích jazyků a robotických programovatelných hraček, nejvíce na úrovní základní školy. V současnosti spolupracuje externě s NPI v rámci webinářů, workshopů a dalších aktivit, které se zaměřují na pojetí rozvoje informatického myšlení a digitální gramotnosti na prvním a druhém stupni základní školy v závislosti na změnách RVP ZV.