Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších… 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
25.1.2022
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učitele (SŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
26.1.2022
8 vyuč. hodin
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
14.2.2022
8 vyuč. hodin
Sociální klima třídy a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
15.2.2022
8 vyuč. hodin
Hospitační činnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
10.3.2022
8 vyuč. hodin
Zavádění a rozvoj tandemové výukyVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
14.3.2022
8 vyuč. hodin
Komunikace s rodičiVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
16.3.2022
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
06.4.2022
8 vyuč. hodin
Koučovací přístupy ve školeVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
20.4.2022
8 vyuč. hodin
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
22.4.2022
6 vyuč. hodin
Konflikt s rodičem a způsoby jeho řešeníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčiDetail
04.5.2022
8 vyuč. hodin
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
12.5.2022
8 vyuč. hodin
Komunikace v krizových situacíchUniverzitní centrum Telč, TelčMgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
16.5.2022
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učitele (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
17.5.2022
8 vyuč. hodin
Hospitační činnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
08.6.2022
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učiteleVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail
15.6.2022
8 vyuč. hodin
Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
16.6.2022
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení žáků základní školy - zkušenosti, metody a techniky z praxeLipka, BrnoMgr. Dana Forýtková1 790 KčišablonyDetail