Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších… 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
29.9.2021
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
05.10.2021
8 vyuč. hodin
Hospitační činnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
12.10.2021 - 13.10.2021
8 vyuč. hodin
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
12.10.2021
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
13.10.2021
8 vyuč. hodin
Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnostiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
02.11.2021
8 vyuč. hodin
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
03.11.2021
8 vyuč. hodin
Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzděláváníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
18.11.2021
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učitele (MŠ)Lipka, BrnoMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
19.11.2021
8 vyuč. hodin
Osobnostní a sociální rozvoj dítěte v předškolním vzděláváníMísto konání bude upřesněno, BrnoMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
07.12.2021
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědyLipka, BrnoMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
08.12.2021
8 vyuč. hodin
Osobnostní a sociální výchova – součást průřezového tématu Občan v demokratické společnostiVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
14.12.2021
8 vyuč. hodin
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzděláváníVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
15.12.2021
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učiteleVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail