Mgr. Dana Forýtková

Dana Forýtková

Vzdělání

 • PřF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie, chemie
 • Mentor, kouč
 • Certifikovaný implementátor MŠMT – pověřený lektor ke Společnému vzdělávání
 • Konzultant ŠVP MŠ, ZŠ, SŠ

Praxe

 • Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě
 • Externí učitelka FF UP Olomouc ICV, JU České Budějovice, Slezská univerzita Opava
 • Lektorka ČŠI – InspIS ŠVP, InspIS SET
 • Lektorka vzdělávacích a výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost
 • Zástupce autorizované osoby (NSK): lektor, specialista vzdělávání, asistentka, personalista, specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců a specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Zaměření

 • Mentoring, koučink
 • Společné vzdělávání na MŠ, ZŠ, SŠ
 • Osobnostně sociální rozvoj učitele MŠ, ZŠ, SŠ
 • Čtenářská gramotnost na ZŠ, SŠ
 • Pedagogická diagnostika
 • Realizace kurikulární reformy – konzultace k ŠVP
 • Hodnocení, metody aktivního učení, OSV, etická výchova ve výuce
 • Manažerské dovednosti – manažerské techniky v praxi
 • Lektorské a konzultační dovednosti
 • Studium koordinátor ŠVP
 • Studium asistent pedagoga
 • a mnoho dalších… 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
01.3.2021 - 03.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
04.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hospitační činnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
17.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
18.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
07.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Sociální klima třídy a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
13.4.2021
8 vyuč. hodin
Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
13.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
22.4.2021
8 vyuč. hodin
Integrace dětí cizinců do mateřských školVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
12.5.2021 - 13.5.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnoceníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková3 180 KčišablonyDetail
13.5.2021
8 vyuč. hodin
Sociální klima třídy a role učiteleVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
17.5.2021 - 18.5.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail
07.6.2021 - 08.6.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 590 KčišablonyDetail