Mgr. Helena Kumperová

Helena Kumperová

Vzdělání

 • UJAK Praha – poradenství a diagnostika, psychopedie, fyflopedie, logopedie, somatopedie
 • UK Praha autismus
 • DSW Wroclav – doktorandské studium pedagogiky 

Praxe

 • Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary – psychologie, pedagogika, odborné předměty na oboru zdravotní laborant 
 • Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
 • Učitelka – ZČU Plzeň – odborné předměty pro zdravotnické pracovníky 
 • Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického spektra, pracovní diagnostika 
 • Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN 
 • Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie 
 • Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)
 • Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor

Zaměření

 • Pedagogická diagnostika
 • Logopedie – publikace, vzdělávání, diagnostika
 • Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie
 • Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce
 • Vývojová psychologie
 • Poruchy chování, agresivita
 • Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn
 • Osobnostní a sociální rozvoj

Osobní motto: „Za sepisování dlouhých nákupních seznamů se Pulitzerova cena za literaturu neuděluje."
(Autor neznámý)

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
19.10.2020
8 vyuč. hodin
Pedagogická diagnostika a tvorba IVPVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail
02.11.2020
8 vyuč. hodin
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail