Mgr. Helena Kumperová

Helena Kumperová

Vzdělání

9/2020–12/2021       Institut sociální terapie Bratislava - Výcvik v integrované neuromotorické terapii
Postgraduální

9/2018–6/2021         Akademie Libchavy - psychoterapeutický výcvik
Postgraduální

1/2016–12/2020       Dolnoslezská univerzita Wroclaw - státní zkoušky sociologie,pedagogika, polština, etnografický výzkum v sociologii a pedagogice, Skryté kurikulum v institucionální péči
Postgraduální

1/2016–7/2020        Dolnoslezská univerzita Wroclaw - doktorandské studium
Postgraduální

4/2019–5/2020        Hofgreefe - Testcentrum Praha - Výcvikový program Scénotest - Gerhild von Staabs
Postgraduální

1/2018–6/2019        Rycon Consulting, s.r.o. - profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání - autorizovaná osoba
Postgraduální

9/2011–5/2012        Studium pedagogiky - při NDIV K.Vary - učitelství odborných předmětů
Postgraduální

9/2010–5/2012        Univerzita Karlova Praha - psychologie, poradenství, diagnostika a terapie u osob s PAS
Postgraduální

2011–2012              Asociace logopedů ve školství - Logopedie
Postgraduální

9/2004–5/2009       Univerzita J.A.Komenského Praha - psychologie, poradenství, diagnostika, speciální pedagogika, tyflopedie, logopedie, psychopedie, etopedie, somatopedie
Vysokoškolské

9/2005–5/2007       Univerzita J.A.Komenského Praha - speciální pedagogika - psychopedie
Bakalářské

2003–2004             Zdravotní laborant - klinická biochemie, hematologie, mikrobiologie
Vyšší odborné

1987–1989             Asistent hygienické služby - epidemiologie, hygiena práce, mikrobiologie
Vyšší odborné

1983–1987             Gymnázium Ostrov nad Ohří - všeobecné gymnázium
SŠ s maturitou


Praxe 

4/2016–12/2021 Národní ústav pro vzdělávání
Vědecko výzkumný pracovník. Kvalitativní výzkum na středních školách v oblasti inkluzivního vzdělávání. Mentoring pedagogům. Aplikace výsledků vědeckého zkoumání do pedagogické praxe. Oblast karlovarského a plzeňského kraje. Projekt pokračuje do 12/2021


8/2013–12/2021 INFRA, s.r.o.
lektor dalšího vzdělávání, autor publikací spolupráce stále trvá Lektor dalšího vzdělávání - logopedie, tyflopedie, osobnostní rozvoj (koučink, mentorink, terapie)


1/2010–12/2021 Mgr. Helena Kumperová - pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika
terapeut, diagnostik, psychoped, speciální pedagog. lektor, kouč, terapie, koučink, mentorink, logopedie, provázení, diagnostika, pracovní diagnostika, terapeutické vedení rodiny při výchově dítěte. Terapeutické provázení rodin dítěte od 0-26 let. Terapeutická péče oseniory diagnostika, terapie, reminiscence, aplikace modelu Tom Kitwood, Monika Kronwinkel.


9/2019–10/2021 Gymnázium Ostrov
školní psycholog
Poradenství, diagnostika, terapie, konzultace


1/2010–2021 Národní institut dalšího vzdělávání
mentor, kouč, lektor dalšího vzdělávání, koordinátor péče o nadané - stále trvá. Koučink, mentorink, vzdělávací činnost dospělých, vedení kurzů, vedení lokálních konferencí, vzdělávání pedagogů v oblastipedagogiky a psychologie - Studium pedagogiky. Studium pro asistenty pedagoga. Studium logopedická prevence.


1/2010–12/2020 Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku
supervizor péče, logoped pro klinickou péči. Tvorba alternativních komunikačních strategií pro klienty. Diagnostika, poradenství, provázení, podpora, supervize.


2017–2020 Dolnoslezská univerzita Wroclaw
vysokoškolský učitel
Vedení přednášek a cvičení v oboru - Psychopedie, logopedie a tyflopedie - magisterské studium speciální pedagogiky na univerzitě.


1/2014–2020 ANNA KK, o.s.
pracovní psychologie - diagnostik, lektor, kouč, terapeut, psychologická diagnostika - bilanční diagnostika, pracovní diagnostikavedení kurzů komunikačních dovedností vzdělávání osob v profesní orientaci


1/2016–12/2019 Curanum Holding, GmbH., München, Seniorzenter Herzog Albrecht, Vohburg, SRN
sociální psycholog
Supervize v oblasti péče o klienty, provázení klientů, psychická podpora personálu, konzultace terapeutických přístupů.


2018–2019 ISŠTE, odloučené pracoviště Loket n.Ohří
školní psycholog
konzultace, diagnostika, terapie, koučink, provázení


1/2004–8/2016 Středni zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovy Vary
učitel odborných předmětů
Psychologie, klinická biochemie, hematologie, laboratorní technika.


1/2010–12/2014 Speciálně pedagogické centrum vady řeči, Karlovy Vary
speciální pedagog - logoped, terapeut
logopedie, terapie, diagnostika - věkové rozpětí 0-26 let, s důrazem na péči o děti před nástupem školní docházky.


9/2008–8/2012 Speciálně pedagogické centrum, Karlovy Vary
diagnostik, terapeut
Psychologické poradenství, diagnostika diagnostika a terapie, včetně procesu provázení rodin dítěte s opožděný psychomotorickým vývojem či nerovnoměrnostmi vývoje, od 0 do 26 let, s akcentem na předškolní péči.


9/2011–5/2012 Západočeská univerzita, Plzeň
vysokoškolský učitel
Výchova ke zdraví, psychologie


1/2004–1/2005 Imperiál Karlovy Vary, s.r.o.
vedoucí laboratoře
klinické analýzy biologického materiálu


9/1995–1/2003 Kooperativa pojišťovna, a.s.
asistentka oblastního ředitele
střední management


5/1990–9/1995 Nemocnice Karlovy Vary
zdravotní laborant
klinické analýzy biologického materiálu - klinická biochemie, mikrobiologie, imunologie, serologie, virologie.


8/1989–5/1990 Hygienická stanice Sokolov
ochrána veřejného zdraví - asistent hygienické služby
Terénní šetření - ekologie, dodržování hygienických předpisů a norem, hygiena práce.


Kurzy

6/2021    Integrativní neuromotorická terapie
Neuromotorická terapie zaměřená na děti i dospělé. Viz http://inpp.cz


6/2019    Cesta vnitřní proměny
sebezkušenostní výcvikový program


5/2019    Konference Praha - Univerzita Karlova
Filosofické a speciálně pedagogické konotace inkluze.


2019       Diagnostika a terapie hrou
Výcvikový program diagnostika a terapie hrou - Scénotest


4/2018    Konference Univerzita Palackého Olomouc
Přednesení autoreferátu k disertační práci


5/2017    Bochumský inventář - pracovní diagnostika
výcvikový program


2013       Stáž Dětská a adolescentní psychiatrie Plzeň
stáž na ambulanci dětské a adolescentní psychiatrie - MUDr. Rumlová
stáž na lůžkovém oddělení


7/2012    Muzikoterapie
výcvikový program


2011       Speciální pedagogické centrum Brno - stáž
Diagnostika a terapie osob s poruchou autistického spektra


Jazykové znalosti

ruština mírně pokročilá
němčina pokročilá
polština pokročilá
čeština výborná

Řidičský průkaz

B - osobní auta

Technické znalosti a dovednosti 

MS Windows XP / Vista / 7, Linux / BSD / Unix, MS Windows 8 / 10
Textový editor (MS Word), Tabulkový kalkulátor (MS Excel),
Prezentační program (MS PowerPoint), Internet / e-mail, MS Outlook


Zájmy 

tanec (standard, latina)
nordicwalking
jóga
plavání
turistika

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
05.11.2021
8 vyuč. hodin
Jak přistupovat k dítěti s autismemVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 590 KčišablonyDetail
19.11.2021
8 vyuč. hodin
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 590 KčišablonyDetail
26.11.2021
8 vyuč. hodin
Jak přistupovat k dítěti s autismemON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 590 KčišablonyDetail
03.12.2021
8 vyuč. hodin
Hyperaktivita a poruchy chování v MŠVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Helena Kumperová1 590 KčišablonyDetail