Mgr. Jarmila Sulovská

Jarmila Sulovská

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc  - obor český jazyk – francouzský jazyk 

Praxe

 • Odborná asistentka na Technické univerzitě v Liberci – Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě, katedře českého jazyka a literatury
 • Členka expertního týmu oborového didaktika ČJ na NÚV
 • Recenzentka učebnic
 • učitelka na ZŠ a SŠ (český jazyk, francouzský jazyk, občanská výchova, hudební výchova, 1. stupeň)
 • Lektorka DVPP
 • Ocenění: Rytířský řád akademických palem – Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques (udělen francouzským ministerstvem školství)

Zaměření

 • Didaktika českého jazyka, slohu a komunikace, literární výchovy
 • Modernizace a zefektivnění výuky
 • Čtenářská gramotnost
 • Literatura pro děti a mládež
 • Poezie
 • Estetická výchova
 • Mediální výchova
 • Mezipředmětové vztahy
 • Rétorický výcvik aj.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
11.5.2021
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jarmila Sulovská1 590 KčišablonyDetail