Mgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Helena Vacková

Mgr. Jiřina Jehličková

Vzdělání

 • Střední pedagogická škola v Liberci
 • Rozšiřující studium speciální pedagogiky se závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie a speciální pedagogické diagnostiky - UK v Praze
 • Speciální pedagogika, bakalářské studium se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, integrativní speciální pedagogiky a psychopedie - Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci
 • Navazující magisterské studium speciální pedagogiky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, pedagogika a psychologie, speciální pedagogika pro učitele - MU Brno

Praxe

 • Učitelka v MŠ
 • Lektorka - vzdělávání dospělých
 • Logopedka
 • Sociální pracovnice
 • Krajský koordinátor logopedické péče

Zaměření

 • Logopedie
 • Speciální pedagogika

 

Mgr. Helena Vacková

Vzdělání:

 • PF UK Praha
 • Senzomotorická cvičení
 • Deficity dílčích funkcí v kognitivním pojetí Brigitte Sindelar
 • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina standart, FIE
 • LPAD základní – Způsob vyšetření učebních sklonů
 • Myofunkční terapie

Praxe:

 • Speciální pedagog – logoped v SPC pro děti s vadami řeči
 • Soukromá speciálněpedagogická a logopedická praxe
 • Lektorská činnost
 • Odborný konzultant, supervizor práce logopedický ch asistentek
 • Odborné a praktické přednášky pro veřejnost
 • Praktické workshopy pro učitele MŠ/ZŠ zaměřené na logopedickou prevenci

Zaměření:

 • Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na primární logopedickou prevenci
 • Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi
 • Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem
 • Orientační logopedické vyšetření
 • Vztah učitele s žákem
 • Pozornost dítěte
 • Odborný seminář zaměřený na Vývojovou dysfázii
 • Odborný seminář zaměřený na Opožděný vývoj řeči

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
09.6.2021 - 16.6.2021
60 vyuč. hodin
Studium pro logopedické asistentyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiřina Jehličková, Mgr. Helena Vacková6 900 KčišablonyDetail