Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška

Vzdělání

 •  Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

Praxe

 • Gymnázium v Přelouči
 • Ekocentrum Paleta v Pardubicích
 • Nadace EVA
 • ZŠ Obříství
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 • Externí lektor při Katedře kulturní a sociální ekologie Fakulty humanitních studií UK Praha
 • Bilingvní soukromá ZŠ a MŠ Klas s.r.o. Pardubice - Rosice
 • Externí lektor, mentor a facilitátor v projektu Spoluprací k profesionalitě (Společnosti pro kvalitu školy)
 • Externí lektor a mentor Step by Step ČR a JOB o.s.
 • Certifikovaný lektor pro společné vzdělávání

Zaměření

 • Společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky
 • Formativní hodnocení
 • Metody aktivního učení
 • Skupinové a kooperativní učení
 • Projektové vyučování 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech
 • Profesní a žákovská portfolia
 • Podnětné prostředí pro učení
 • Globální výchova v průřezových tématech RVP 
 • Environmentální výchova ve výuce 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
06.5.2019
8 vyuč. hodin
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška1 390 Kči14Detail
07.5.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška1 390 Kči15Detail
09.5.2019
8 vyuč. hodin
Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiLipka, BrnoMgr. Jiří Hruška1 390 Kči17Detail
10.5.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostLipka, BrnoMgr. Jiří Hruška1 390 Kči15Detail