Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška

Vzdělání

 •  Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

Praxe

 • Gymnázium v Přelouči
 • Ekocentrum Paleta v Pardubicích
 • Nadace EVA
 • ZŠ Obříství
 • Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze
 • Externí lektor při Katedře kulturní a sociální ekologie Fakulty humanitních studií UK Praha
 • Bilingvní soukromá ZŠ a MŠ Klas s.r.o. Pardubice - Rosice
 • Externí lektor, mentor a facilitátor v projektu Spoluprací k profesionalitě (Společnosti pro kvalitu školy)
 • Externí lektor a mentor Step by Step ČR a JOB o.s.
 • Certifikovaný lektor pro společné vzdělávání

Zaměření

 • Společné vzdělávání prostřednictvím diferenciace a individualizace výuky
 • Formativní hodnocení
 • Metody aktivního učení
 • Skupinové a kooperativní učení
 • Projektové vyučování 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti v různých předmětech
 • Matematická gramotnost
 • Profesní a žákovská portfolia
 • Podnětné prostředí pro učení
 • Globální výchova v průřezových tématech RVP 
 • Environmentální výchova ve výuce 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
19.11.2019 - 20.11.2019
16 vyuč. hodin
Čtenářská gramotnost - metody a formy efektivní práceVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška2 790 KčiDetail
18.12.2019
8 vyuč. hodin
Čtenářská a informační gramotnostVIC ČVUT, Praha 6Mgr. Jiří Hruška1 390 KčiDetail