Mgr. Martina Křivková, Mgr. Helena Kumperová

Mgr. Martina Křivková

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - magisterské studium speciální pedagogiky
 • Státní zkouška z logopedie, surdopedie, pedagogiky, psychologie předškolního a školního věku, speciální pedagogiky
 • Specializované vzdělávání logopedů ve školství
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - management
 • Kurzy znakového jazyka

Praxe

 • Logoped a speciální pedagog v SPC - Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
 • Lektorka

Zaměření

 • Děti s vývojovou dysfázií v mateřské škole
 • Logopedie, logopedičtí asistenti
 • Sluchová diferenciace
 • Zraková diferenciace
 • Rozvoj slovní zásoby, slovní pohotovosti a komunikačních 
 • dovedností u dětí
 • Komunikační dovednosti
 • Alternativní a augmentativní komunikace

 

Mgr. Helena Kumperová

Vzdělání

 • UJAK Praha – poradenství a diagnostika, psychopedie, fyflopedie, logopedie, somatopedie
 • UK Praha autismus
 • DSW Wroclav – doktorandské studium pedagogiky 

Praxe

 • Učitelka zdravotnické školy Karlovy Vary – psychologie, pedagogika, odborné předměty na oboru zdravotní laborant 
 • Speciální pedagog – diagnostik, terapeut – Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
 • Učitelka – ZČU Plzeň – odborné předměty pro zdravotnické pracovníky 
 • Soukromá praxe – poradenství a diagnostika – vývojová úskalí u dětí v předškolním i školním věku, obtíže ve školní adaptaci, adolescentní změny, logopedie, poruchy autistického spektra, pracovní diagnostika 
 • Supervizor, sociální psycholog – Seniorenzenter Phoenix, Vohburg, SRN 
 • Dolnoslezská vysoká škola, Wroclav – učitelka – tyflopedie, logopedie 
 • Národní ústav pro vzdělávání, Praha  – výzkumný pracovník (badatel)
 • Lektorka, poradenství osobního rozvoje, terapeut, logoped, diagnostik, učitel, supervizor

Zaměření

 • Pedagogická diagnostika
 • Logopedie – publikace, vzdělávání, diagnostika
 • Speciálně pedagogické disciplíny – logopedie, tyflopedie, psychopedie, poruchy autistického spektra, somatopedie
 • Komunikační dovednosti – komunikace, asertivita, vedení rozhovoru, videotrénink interakce
 • Vývojová psychologie
 • Poruchy chování, agresivita
 • Inkluzivní pedagogika včetně legislativních změn
 • Osobnostní a sociální rozvoj

Osobní motto: „Za sepisování dlouhých nákupních seznamů se Pulitzerova cena za literaturu neuděluje."
(Autor neznámý)

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
02.11.2021 - 15.12.2021
60 vyuč. hodin
Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)ON-LINE + Jihlava (místo konání bude upřesněno), JihlavaMgr. Martina Křivková, Mgr. Helena Kumperová7 990 KčišablonyDetail
02.11.2021 - 18.1.2022
60 vyuč. hodin
Studium pro logopedické asistenty (kombinovaná forma)ON-LINE + VIC ČVUT, Praha 6Mgr. Martina Křivková, Mgr. Helena Kumperová7 990 KčišablonyDetail