Mgr. Lenka Bínová

Vystudovala Palackého univerzitu v Olomouci obor Odborná předškolní pedagogika a Odborná speciální pedagogika.


Od roku 1997 pracuje jako odborný pedagog a speciální pedagog psycholog v Pedagogicko - psychologické poradně Brno.
Věnuje se zde diagnostické a terapeutické práci, edukační a reedukační práci individuální i skupinové s dětmi s SPU SPCH. Dále vedení dětí s ADHD/ADD a jejich rodičů.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
06.6.2022
4 vyuč. hodiny
Začlenění dítěte do prostředí mateřské školy, aneb aby se start podařilON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lenka Bínová790 KčiDetail