PhDr. Libor Kyncl

Libor Kyncl

Vzdělání

 • UJEP Brno, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, český jazyk – dějepis
 • Univerzita Hradec Králové – etická výchova

 

Praxe

 • Učitel na gymnáziu v Hustopečích
 • Učitel na SOŠ v Brně
 • Pracovník ČŠI Brno
 • Lektor, mentor, kouč, odborný konzultant – vzdělávání dospělých

 

Zaměření

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
 • Čtenářská gramotnost
 • Metody a formy práce
 • Hodnocení a formativní hodnocení
 • Mentoring
 • Osobnostní a sociální rozvoj
 • Etická výchova
 • Komunikační dovednosti - konflikt, asertivita…

 

Osobní motto: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez ohledu na to, jak to dopadne.“ (V. Havel)

 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
08.12.2021
8 vyuč. hodin
Formativní hodnocení a role učiteleLipka, BrnoPhDr. Libor Kyncl1 590 KčišablonyDetail