Mgr. Martina Křivková

Martina Křivková

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - magisterské studium speciální pedagogiky
 • Státní zkouška z logopedie, surdopedie, pedagogiky, psychologie předškolního a školního věku, speciální pedagogiky
 • Specializované vzdělávání logopedů ve školství
 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení - management
 • Kurzy znakového jazyka

Praxe

 • Logoped a speciální pedagog v SPC - Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava
 • Lektorka

Zaměření

 • Děti s vývojovou dysfázií v mateřské škole
 • Logopedie, logopedičtí asistenti
 • Sluchová diferenciace
 • Zraková diferenciace
 • Rozvoj slovní zásoby, slovní pohotovosti a komunikačních dovedností u dětí
 • Komunikační dovednosti
 • Alternativní a augmentativní komunikace

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
23.11.2021
8 vyuč. hodin
Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Křivková1 590 KčišablonyDetail