Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Olga Zelinková

Vzdělání

 • Habilitační řízení, titul Docentka v oboru speciální pedagogika
 • Pedagogická fakulta UK, katedra Speciální  pedagogiky - specializace logopedie


Praxe

 • Docentka – Husitská teologická fakulta UK, katedra psychosociálních studií
 • Soukromý speciální pedagog – OSVČ
 • Speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně (diagnostika a terapie dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie, poruchy chování, školní zralost, práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů, práce s rodiči)
 • Odborný asistent na katedře speciální pedagogiky
 • Pedagogická fakulta (specifické poruchy učení, LMD, speciálně pedagogická diagnostika, logopedie, mentální retardace)
 • Předsedkyně České společnosti Dyslexie od jejího vzniku
 • Člen výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství


Zaměření

 • Speciální pedagogika
 • Dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie
 • Poruchy chování, školní zralost
 • Práce s dětmi neprospívajícími z různých důvodů
 • Práce s rodiči
 • Logopedie
 • a mnoho dalších…

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
23.11.2021 - 24.11.2021
8 vyuč. hodin
Číst se naučí každýON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 790 KčišablonyDetail