Přednášející

Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!

PhDr. Lidmila Pekařová

Po ukončení studia na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity – obor psychologie a po úspěšném rigorózním řízení se rozhodla pro klinickou profesi, složila atestační zkoušky a 33 let pracovala v HL v Luži-Košumberku. V letech 1995 až 2013 působila jako primářka Rehabilitačního a diagnostického centra HL. Zároveň pracovala od roku 1992 a pracuje dosud jako poradenský psycholog v SPC Svítání a hájí stanoviska etické péče o děti tělesně i duševně postižené a snažím se diplomaticky působit na ty, kteří mají v rukách osudy často nešťastných dětí.
Mimo odborné práce, referované na konferencích DMO, nebo akcích Rehabilitační společnosti, se aktivně podílela ve výboru Sekce ucelené rehabilitace na koncepci rehabilitační péče podle evropského modelu vyspělých zemí.
Publikace v časopise Děti a My a metodické listy pro MŠ byly určeny nejen pedagogům, ale i rodičům a veřejnosti k dg. ADHD k řešení enuréz, trestání dětí atd. V roce 2006 vydala knihu Jak žít a nezbláznit se, jako slabikář správné výchovy. Řeší nejen co dělat ve výchově, ale především zcela prakticky „jak to dělat". Kniha má už osmý dotisk a je stále rozebraná. Následovala kniha SOS. Obě jsou vydávané a ve vysokém nákladu rozebrané i na Slovensku.

 

PhDr. Marek Herman

PhDr. Marek Herman

PhDr. Marek Herman je vysokoškolský profesor a lektor osobního rozvoje, autor knihy „Najděte si svého Marťana“.Vystudoval gymnázium a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Sedm let učil na gymnáziu v Bílovci, rok pracoval pro nadaci Open Society Fund. Působil jako externí pracovník na Katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Deset let pracoval pro nadnárodní společnosti, kde měl mj. na starost filantropické projekty. Je jedním z duchovních otců dárcovské SMS. Ve svých vlastních seminářích se soustředí zejména na sebepoznání a výchovu dětí do šesti let.


PhDr. Jan Svoboda

PhDr. Jan Svoboda

Český psycholog Jan Svoboda byl v minulosti supervizorem několika azylových domů a také programu Hestia Praha. Působil jako psycholog a psychoterapeut a nyní působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie. Je autorem vysokoškolských skript jako například „Metody práce s mládeží“, „Učitelština – dialogizovaná forma vedení sexuální výchovy v ZŠ“ či „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“. také publikuje své odborné články, ve kterých vychází ze své poradenské praxe, v časopisech jako Ty a Já, Psychologie dnes nebo Prevence. Je také například autorem publikací „Sebepoznávání krokem a chůzí“ či „Agrese a agresivita v předškolním a mladším věku“.

 

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský

Prošel řadou zaměstnání, absolvoval dramaturgii divadla na DAMU, psychologii na FF UFP, tři výcviky: v integrativní psychoterapii (IPIPAPP) a dva v systemických konstelacích u Jana Bílého a u Moa Doris Grevenstette a Josefa Kembara. Je spoluzakladatelem pražského literárního klubu Gloret, Krizové centrum RIAPS na Praze 3 /1991/, Sekci dramaterapie a muzikoterapie při ČLS s Blankou Kolínovou a Marcelou Litovovou  /2003/, Muzikoterapeutickou asociaci ČR /CZMTA/ a Českou asociaci systemických konstelací /ČASK/ a Společnost pro systemickou muzikoterapii ČR. V současnosti je členem České asociace systemických konstelací ČASK, České asociace pro psychoterapii ČAP a Lékařské společnosti J. E. Purkyně, Společnosti pro systemickou muzikoterapii ČR a Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA). Od r. 2014 jsem i profesním členem World Federation of Music Therapy WFMT.  Je autorem a spoluautorem řady knih a dvou DVD,pro děti i pro dospělé, lektor kurzů a výcviků. V současnosti má v Praze soukromou psychologickou praxi.

 

Mgr. Mária Kozelková, Ph.D.

Mgr. Mária Kozelková, Ph.D.

Mgr. Mária Kozelková, PhD. vystudovala psychologii na Fakultě humanistiky Trnavské univerzity v Trnavě, kde působí externě na Katedře psychologie současné Filozofické fakulty. Zároveň pracuje jako psycholožka a Montessori terapeutka s dětmi s neurologickými poruchami v Dětském rehabilitačním sanatoriu Fakultní nemocnice v Trnavě. Od roku 2005 působí jako lektorka Mezinárodní akademie vývojové rehabilitacie a pediatrického vzdělávání se sídlem v Mnichově v oblasti Montessori léčebné pedagogiky a terapie. Kromě Slovenské republiky přednášela na výcvicích v České republice, Polsku, Lotyšsku a USA. Je držiteľkou medaile Miteinander wachsen za zásluhy v pomoci různě a vícenásobně postiženým dětem udělenou Nadací profesora Hellbrüggeho. Věnuje sa Gestaltterapii se zaměřením na dospělé i děti. Je vdaná a je mámou dvou dcer.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
01.11.2021
6 vyučovacích hodin
Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!Hotel Artemis ****, Praha 8Přednášející2 490 KčiDetail
01.11.2021
6 vyučovacích hodin
Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!ON-LINE PŘÍMÝ PŘENOSPřednášející2 490 KčiDetail
08.11.2021
6 vyučovacích hodin
Učitel/ka je anděl. Ale především člověk!Hotel Voroněž ****, BrnoPřednášející2 490 KčiDetail