Přednášející

Konference Jak učit, žít a nezbláznit se v době covidové

PhDr. Lidmila Pekařová

Po ukončení studia na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity – obor psychologie a po úspěšném rigorózním řízení se rozhodla pro klinickou profesi, složila atestační zkoušky a 33 let pracovala v HL v Luži-Košumberku. V letech 1995 až 2013 působila jako primářka Rehabilitačního a diagnostického centra HL. Zároveň pracovala od roku 1992 a pracuje dosud jako poradenský psycholog v SPC Svítání a hájí stanoviska etické péče o děti tělesně i duševně postižené a snažím se diplomaticky působit na ty, kteří mají v rukách osudy často nešťastných dětí.
Mimo odborné práce, referované na konferencích DMO, nebo akcích Rehabilitační společnosti, se aktivně podílela ve výboru Sekce ucelené rehabilitace na koncepci rehabilitační péče podle evropského modelu vyspělých zemí.
Publikace v časopise Děti a My a metodické listy pro MŠ byly určeny nejen pedagogům, ale i rodičům a veřejnosti k dg. ADHD k řešení enuréz, trestání dětí atd. V roce 2006 vydala knihu Jak žít a nezbláznit se, jako slabikář správné výchovy. Řeší nejen co dělat ve výchově, ale především zcela prakticky „jak to dělat". Kniha má už osmý dotisk a je stále rozebraná. Následovala kniha SOS. Obě jsou vydávané a ve vysokém nákladu rozebrané i na Slovensku.

 

Mgr. et Mgr. Milan Studnička

Milan reprezentoval ČR na Zimních Olympijských hrách v Salt Lake City 2002 v jízdě na bobech, má řadu medailí z mistrovství ČR (v 6 různých sportech), má medaile i z ME i MS. V roce 2002 dokončil magisterské jednooborové studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, v roce 2005 dokončil program celoživotního vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a stal se kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v ČR a SR. V roce 2014 dokončil magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Mimo jiné je účastníkem pětiletého daseinsanalytického sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku a rovněž absolvoval celou řadu vzdělávacích kurzů zaměřených na komunikaci, koučink a osobní rozvoj. Od roku 2000 se věnuje obchodní činnosti, od roku 2005 se zabývá koučováním a vzděláváním dospělých, od roku 2014 se věnuje rovněž poradenské praxi. Přednáší pro Český olympijský výbor a vzdělává trenéry v tom, jak rozdílně přistupovat k chlapečkům a holčičkám během tréniku přípravek a žákovských kategorií.

 

PaedDr. Drahomíra Jucovičová 

Vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, má pedagogickou praxi jako učitelka dětí s ADHD, absolvovala celou řadu specializovaných kurzů (rodinná terapie, reedukace SPU aj.). Ve své praxi čerpá i z rodičovské zkušenosti matky dvou synů s ADHD. Aktuálně pracuje v pedagogicko-psychologické poradně v Praze a v ambulanci klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Externě přednáší na PedF UK v Praze. Je autorkou řady odborných a populárně naučných publikací a pomůcek k problematice specifických poruch učení a chování a k předškolnímu období. Vytvořila např. i trojdimenzionální reliéfní pomůcky k české gramatice.

 

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. 

Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie". Napsala řadu odborných publikací pro pedagogy, rodiče a další odborníky. Je autorkou pracovních sešitů pro osoby s poruchami učení i interaktivních pomůcek pro rozvíjení sluchového vnímání.

 

 

Mgr. Jiří Halda

Je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Je nepříliš aktivní sportovec, miluje válení kombinované s povalováním a je nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru.


Mgr. Martina Černá

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně - magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. Působí jako pedagog v lesní škole a dále se zabývá vzděláváním dospělých v oblasti logopedie a speciální pedagogiky. Pro společnost INFRA s.r.o. školí již několik let logopedické asistenty.
 
 

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
24.5.2021
6 vyuč. hodin
Jak učit, žít a nezbláznit se v době covidovéON-LINE PŘÍMÝ PŘENOSPřednášející2 290 KčiDetail