Přednášející

Konference Revize RVP ZV v kontextu naplňování Strategie 2030+

Ing. Radko Sáblík 

Absolvent Gymnázia Botičská, inženýrského studia na Fakultě strojní ČVUT, bakalářského studia výuky technických předmětů na Masarykově institutu při ČVUT, manažerského studia pro ředitele škol na Pedagogické fakultě UK.
Ředitelem Smíchovské střední školy je od listopadu 2002, od října 2018 zastává post místostarosty v Mníšku pod Brdy, od ledna 2019 je členem osmičlenné expertní skupiny pro vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+.
V minulosti byl 16 let předsedou Pražského basketbalového svazu, 20 let předsedou sportovního klubu Sokol Motol, 10 let vedoucím sportovního centra v Sokole Motol a Spartě Praha.

 

Mgr. Petr Naske 

Vystudoval MFF UK obor učitelství matematiky a informatiky pro střední školy. Je předseda Jednoty školských informatiků (JŠI). Do roku 2017 byl aktivním učitelem matematiky a informatiky na ZŠ. Nyní působí v Národním ústavu pro vzdělávání v pozici manažera systémového projektu OP VVV a jako tajemník DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa). V tématice přemýšlivých dětí a jejich podpory chce přispět zkušenostmi z vlastních aktivit na rozvoj efektivního používání digitálních technologií ve škole i mimo školu. Ve spolku JŠI se dlouhodobě věnuje podpoře výuky informatiky a programování na školách, v souladu s vizemi Strategie digitálního vzdělávání usiluje, aby se digitální gramotnost rozvíjela napříč aktivitami s dětmi ve škole i v rodině a aby děti měly co nejvíce průvodců pro kreativní a smysluplné využívání technologií v běžném životě.

 

PhDr. Lidmila Pekařová 

Po ukončení studia na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity – obor psychologie a po úspěšném rigorózním řízení se rozhodla pro klinickou profesi, složila atestační zkoušky a 33 let pracovala v HL v Luži-Košumberku. V letech 1995 až 2013 působila jako primářka Rehabilitačního a diagnostického centra HL. Zároveň pracovala od roku 1992 a pracuje dosud jako poradenský psycholog v SPC Svítání a hájí stanoviska etické péče o děti tělesně i duševně postižené a snažím se diplomaticky působit na ty, kteří mají v rukách osudy často nešťastných dětí.
Mimo odborné práce, referované na konferencích DMO, nebo akcích Rehabilitační společnosti, se aktivně podílela ve výboru Sekce ucelené rehabilitace na koncepci rehabilitační péče podle evropského modelu vyspělých zemí.
Publikace v časopise Děti a My a metodické listy pro MŠ byly určeny nejen pedagogům, ale i rodičům a veřejnosti k dg. ADHD k řešení enuréz, trestání dětí atd. V roce 2006 vydala knihu Jak žít a nezbláznit se, jako slabikář správné výchovy. Řeší nejen co dělat ve výchově, ale především zcela prakticky „jak to dělat". Kniha má už osmý dotisk a je stále rozebraná. Následovala kniha SOS. Obě jsou vydávané a ve vysokém nákladu rozebrané i na Slovensku.

 

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek 

PaedDr. Karel Tomek
se v současné době se zabývá především třemi oblastmi. Jako expert a konzultant spolupracuje s MŠMT, jeho odbornými ústavy a Českou školní inspekcí na revizích rámcových vzdělávacích programů a vzdělává koordinátory školních vzdělávacích programů v 250 hodinových specializačních kurzech. Věnuje se podpoře vzdělávání nadaných dětí a žáků a prosazení myšlenky, že stejně jako je důležité podporovat ty, kteří mají nějaký hendikep, je nutné podporovat ty, kteří disponují v nějakém směru nadáním. Třetí oblastí, které se s velkou chutí věnuje, je činnost mentora a kouče. Kromě přímé práce s klienty se věnuje také vzdělávání budoucích mentorů, které zajišťuje Pedagogický institut o.p.s., jehož je členem a předsedou správní rady.

Mgr. Anna Doubková
Učitelka s praxí na základní i střední škole, lektorka a mentorka. Ve školství se zabývá především školními vzdělávacími programy, pedagogickými kompetencemi a organizací výuky – metodami a formami.

Karel Tomek s Annou Doubkovou spolupracují už dlouhá léta. Společně vytvořili řadu příspěvků pro KAFOMET, vytvořili a společně lektorovali velké množství akreditovaných kurzů. Společnost INFRA s.r.o. realizuje kurzy specializačního studia pro koordinátory ŠVP, jejichž strukturu a obsah vytvořili, a které v plně distanční podobě vedou. Dále se intenzivně zabývají výcvikem budoucích mentorů.

 

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP 

Martin Jan Stránský se narodil v roce 1956 v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.
Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal MUDr. Stránský praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil" do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě. V roce 2014 založil kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú., a již dříve i nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv. Je iniciátorem a realizátorem pomníku Milady Horákové ve Sněmovní ulici v Praze. V 2019 vydal knihu Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti.
Spolu s uvedenými aktivitami, které koordinuje jeho kolektiv, se MUDr. Stránský převážně věnuje neurologickým dopadům moderní technologie na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší v současnosti po celém světě.

 

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oboru učitelství českého jazyka a základů společenských věd, získala titul v oboru pedagogika. Ve své odborné činnosti se zabývá především formativním hodnocením, školním hodnocením, čtenářskou gramotností, čtenářskou pregramotností a literaturou pro děti a mládež. Publikuje zejména v domácích pedagogických časopisech a je řešitelkou několika vědeckých grantů, ESF projektů a mezinárodních projektů. Ve vybraných tématech usiluje o propojení výzkumu, teorie, praxe a vzdělávací politiky.

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
05.5.2021
6 vyuč. hodin
Revize RVP ZV v kontextu naplňování Strategie 2030+ON-LINE PŘÍMÝ PŘENOSPřednášející1 700 KčiDetail