Přednášející

Konference: BEZSTAROSTNÉ ROKY? kroky a krůčky (před)školáka do lavice

 

     

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D, FACP

Narodil se v New Yorku do významné československé rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, děda Jaroslav založil časopis Přítomnost, byl ministrem spravedlnosti (1945) a poté ministrem školství v letech 1946 až 1948, pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu Československa.

Po získání dvou atestací v interním lékařství a neurologii začal praktikovat neurologii a vyučovat na Yaleské univerzitě, kde je dodnes primářem. Po roce 1989 se „vrátil“ do vlasti, obnovil časopis Přítomnost, založil Polikliniku na Národní, program výměn vědců mezi Yaleskou a Karlovou univerzitou a Prague Selective, největší letní program pro studenty medicíny na světě. Vzhledem k jeho zkušenostem je poradcem ve zdravotnictví ministrům a organizacím po celém světě.


Spolu s uvedenými aktivitami se převážně věnuje neurologickým dopadům moderních technologií na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší po celém světě.  


     

PhDr. Václav Mertin

PhDr. Václav Mertin je známý dětský psycholog. Vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty: pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Je autorem řady publikací pro učitele a rodiče.


     

PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. 

Působí na katedře pedagogiky a psychologie PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na sociální pedagogiku, didaktiku, andragogiku a teorii výchovy. Je autorem odborné monografie „Sociální pedagogika“ a mnoha odborných článků v tuzemských i zahraničních časopisech.


     

PaedDr. Yveta Heyrovská 

PaedDr. Yveta Heyrovská, speciální pedagog – etoped, specializace na děti s minimálními mozkovými dysfunkcemi. Praxe v diagnostických ústavech, pedagogicko-psychologické poradně, od roku 1993 soukromá praxe, lektor a autor metodik. Je autorkou tréninkového programu pro nápravu grafomotorických obtíží „Nebojte se psaní“.

 


 
     

Mgr. Bc. Kamila Doležalová

Po absolvování SPgŠ v Prachaticích, obor učitelství pro MŠ, se stala učitelkou v mateřské škole. Během práce v MŠ se prohloubil její zájem o duševní život dětí, jednoznačně se otiskující v jejich tvůrčích a výtvarných činnostech. 

Nastoupila na pětileté studium učitelství pro ZUŠ, obor výtvarný, a dále pak na úzce související studium v Ateliéru arteterapie, oboje na PF JU v Českých Budějovicích. Po absolutoriu se vrátila zpět k vysněné práci učitelky MŠ, kterou vykonává dodnes. Čtyři roky souběžně pracovala i jako učitelka výtvarné výchovy na ZUŠ. Učila na PF JU osobnostně sociální rozvoj pedagoga a pedagogickou praxi a nadále s fakultou spolupracuje při vedení pedagogických praxí a lektorování seminářů.

Jejím největším profesním zájmem je možnost aplikace modifikované formy arteterapie do výtvarné výchovy na všech stupních, a to především v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Učí kresbu a malbu ve výtvarném atelieru. 

       

<< ZPĚT NA INFORMACE O KONFERENCI