Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D., Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hana Švejdová

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Vzdělání

 • FF Univerzity Komenského v Bratislavě - obor Psychologie
 • FSS MU Brno - obor Vývojová psychologie

Praxe

 • Dětská psycholožka
 • Odborný asistent na PF JČU v Českých Budějovicích - obor Psychologie

Zaměření

 • Dvouleté děti
 • Hranice a rituály
 • Vývojová psychologie
 • A mnoho dalších

 

Mgr. Eva Svobodová

Vzdělání

 • DAMU, Praha – Dramatická výchova, magisterské studium
 • PF UK, Praha – Speciální pedagogika pro učitelky MŠ

Praxe

 • Ředitelka MŠ
 • Pedagog na PF JČU v Českých Budějovicích, studijní obor Učitelství pro MŠ, zaměření

Zaměření

 • Komunikace s dětmi
 • Teorie a praxe her
 • RVP pro předškolní vzdělávání
 • Evaluace
 • Praktický výcvik se zpětnou vazbou pomocí videozáznamu
 • Dramatická výchova
 • Sociální vývoj dětí v mateřské škole
 • Filozofie s dětmi aj.

Mgr. Hana Švejdová

Vzdělání

 • Absolventka Lidové konzervatoře dramatické výchovy, Krajský národní výbor - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Plzeň
 • Střední pedagogická škola v Karlových Varech – předškolní pedagogika

Praxe

 • Učitelka MŠ
 • Zástupkyně ředitelky MŠ
 • Externí pedagog JČU
 • Lektorka - vzdělávání dospělých
 • Publikační činnost v oblasti předškolního vzdělávání

Zaměření

 • Dvouleté děti
 • Čtenářská pregramotnost
 • Školní vzdělávací programy
 • Dramatická výchova

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena Volná místa
14.10.2019 - 03.12.2019
24 vyuč. hodin
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmiHotel Globus, Praha 4Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D., Mgr. Eva Svobodová, Mgr. Hana Švejdová4 250 Kči19Detail