Mgr. Světlana Cozlová

Světlana Cozlová

Vzdělání

  • PedF UK Praha  - vysokoškolské učitelství pro mateřské školy    
  • PedF UK Praha - Školský management  
  • PŠ Praha     1972 – 1974 obor učitelství pro mateřské školy

 

Praxe

  • 26. mateřská škola Plzeň - ředitelka
  • 64. MŠ Plzeň: od 1991 - ředitelka
  • Katedra českého jazyka FPE ZČU - odborný asistent
  • Lektorka
  • Publikační činnost

 

Zaměření

  • Čtenářská pregramotnost