Mgr. Světlana Drábová

Světlana Drábová

Vzdělání

 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická - bakalářské studium speciální pedagogiky, ukončeno 2005 UJAK2007
 • Magisterské studium obor Speciální pedagogika

Praxe

 • Učitelka v MŠ
 • Pedagogická poradna Prodys - soukromá speciálně pedagogická praxe pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (s SPU, SPUCH, ADD, ADHD, s vývojovou dysfázií, poruchami autistického spektra, Downovým syndromem…) - soukromý speciální pedagog
 • Místopředsedkyně OS Prodys
 • DÚSP Tloskov - alternativní a augmentativní komunikace, poradce rané péče
 • DÚSP Tloskov - vedoucí služby Raná péče (zavádění standardů kvality sociálních služeb v praxi)

Publikační činnost

 • Odborné časopisy – Moderní psychologie, Učitelské noviny, Dieťa (SK), Batoľa (SK)
 • Spolupráce s ČT - Sama doma, Nova - Snídaně s novou

Zaměření

 • Ergonomie a rozvoj dětské kresby

 • Pedagogická podpora čtenářské pregramotnosti
 • Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PAS
 • Poruchy pozornosti a SPU - jejich náprava
 • Poruchy pozornosti a SPUCH

Aktuální kurzy lektora

Termín Název Místo konání Lektor Cena
08.10.2021 - 22.10.2021
16 vyuč. hodin
Ergonomie a rozvoj dětské kresbyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová3 180 KčišablonyDetail
08.10.2021 - 22.10.2021
16 vyuč. hodin
Pedagogická podpora čtenářské pregramotnostiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová3 180 KčišablonyDetail
22.10.2021
8 vyuč. hodin
Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠMísto konání bude upřesněno, BrnoMgr. Světlana Drábová1 590 KčišablonyDetail
19.11.2021
8 vyuč. hodin
Poruchy pozornosti a SPU - jejich nápravaON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčišablonyDetail
03.12.2021
8 vyuč. hodin
Podpůrná opatření ve vzdělávání dítěte a žáka s PASON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčišablonyDetail
07.1.2022
8 vyuč. hodin
Poruchy pozornosti a SPUCHON-LINE WEBINÁŘEMgr. Světlana Drábová1 590 KčišablonyDetail