ON-LINE WEBINÁŘE

Tyto vzdělávací programy proběhnou ve formě on-line webinářů. Všechny webináře jsou akreditované u MŠMT a LZE JE HRADIT ZE ŠABLON.


 

MŠMT vydalo informaci o tom, že vzdělávání DVPP pro šablony je možné pořádat i touto formou. Výdaje na toto vzdělávání lze plně hradit ze šablon.


Jak každý webinář probíhá?

  • K absolvování budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu.
  • Jeden den před termínem konání webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet. Vzdělávání tedy bude probíhat synchronní formou podle pravidel MŠMT.

 

Aktuální kurzy v tomto místě

Termín Název Místo konání Lektor Cena
20.11.2020 - 05.2.2021
8 vyuč. hodin
ON-LINE: Klub koordinátorů ŠVPON-LINE WEBINÁŘEMgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek2 500 KčiDetail
24.11.2020 - 07.12.2020
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazykaON-LINE WEBINÁŘEIng. Ivana Chmelařová2 790 KčišablonyDetail
30.11.2020 - 16.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnostiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Saláková1 390 KčišablonyDetail
01.12.2020 - 07.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
01.12.2020 - 08.12.2020
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská pregramotnost v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová2 790 KčišablonyDetail
01.12.2020 - 02.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčišablonyDetail
02.12.2020 - 15.12.2020
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště a jeho role při realizaci podpůrných opatřeníON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková2 790 KčišablonyDetail
02.12.2020 - 04.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věkuON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
02.12.2020 - 03.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnická pregramotnost v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEBc. Veronika Trnčáková Kuželová1 390 KčišablonyDetail
02.12.2020
250 vyuč. hodin
ON-LINE: Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learningová formaON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Karel Tomek12 900 KčiDetail
02.12.2020
6 vyuč. hodin
Neukázněné dítě v předškolním věkuON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčiDetail
03.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
03.12.2020 - 04.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
03.12.2020 - 04.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy matematické pregramotnosti v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
03.12.2020
6 vyuč. hodin
WEBINÁŘ: Metody vyučování čteníON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčiDetail
07.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak nevyhořetON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
07.12.2020 - 14.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Javorek1 390 KčišablonyDetail
07.12.2020 - 03.3.2021
8 vyuč. hodin
ON-LINE: Klub koordinátorů ŠVPON-LINE WEBINÁŘEMgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek2 500 KčiDetail
09.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářské dílnyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020 - 11.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠON-LINE WEBINÁŘEBc. Veronika Trnčáková Kuželová1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020 - 11.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hranice a rituály ve výchově dětíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020 - 11.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020 - 11.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnická pregramotnost v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Nádvorníková1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020 - 17.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
10.12.2020
2 hodiny
WEBINÁŘ: Aktivní učitel - Zásobník aktivit pro distanční výuku anglického jazykaON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Heřman490 KčiDetail
11.12.2020 - 27.3.2021
60 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Studium pro logopedické asistentyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Křivková6 900 KčišablonyDetail
14.12.2020 - 15.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
16.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifika hodnocení žáků se SPU a SPCHON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Saláková1 390 KčišablonyDetail
16.12.2020 - 17.12.2020
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Logopedie každý den cíleně a hravěON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Černá1 390 KčišablonyDetail
04.1.2021 - 05.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
05.1.2021 - 01.2.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnoceníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková2 790 KčišablonyDetail
06.1.2021 - 07.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školyON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Iva Matulková1 390 KčišablonyDetail
06.1.2021 - 07.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021 - 08.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Environmentální výchova v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021 - 20.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - ANGLICKÝ JAZYKON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Heřman1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021 - 20.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - NJ a AJON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Heřman1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021 - 08.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy matematické pregramotnosti v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
07.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagog, výchovný poradce a kariérové poradenstvíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
08.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Multikulturní výchova v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 390 KčišablonyDetail
11.1.2021 - 12.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčišablonyDetail
12.1.2021 - 13.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
12.1.2021 - 13.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asertivita ve školním prostředíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
12.1.2021 - 01.3.2021
60 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Studium pro logopedické asistentyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Křivková, Mgr. Helena Kumperová6 900 KčišablonyDetail
12.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: AutismusON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
12.1.2021 - 15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřebON-LINE WEBINÁŘEMgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.1 390 KčišablonyDetail
13.1.2021 - 14.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Prosociální činnosti v předškolním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
13.1.2021 - 15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Online výuka – šance na reálnou změnu?ON-LINE WEBINÁŘEIng. Milan Hausner1 390 KčišablonyDetail
13.1.2021 - 14.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářské dílnyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
13.1.2021 - 14.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářské dílnyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
14.1.2021 - 15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
14.1.2021 - 15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
14.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Nedirektivní komunikace v praxiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail
14.1.2021 - 15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Aktivity pro nejmenší studentíkyON-LINE WEBINÁŘEMAppLing. Monika Skořepová1 390 KčišablonyDetail
14.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodičiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
15.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnická pregramotnost v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Nádvorníková1 390 KčišablonyDetail
18.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Náplň práce třídního učitele v současné tříděON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
18.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Motivace žáků ke školní úspěšnostiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčišablonyDetail
18.1.2021 - 20.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hry a herní principy v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
18.1.2021 - 19.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčišablonyDetail
18.1.2021 - 20.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věkuON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
19.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chováníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
19.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Vzdělávání žáků cizinců na základní školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
ADHD nebo LMD? Poruchy chováníON-LINE WEBINÁŘEDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Pedagogická diagnostika dítěte v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnostiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
20.1.2021 - 21.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení a role učitele (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
21.1.2021 - 22.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Angličtina v pohybuON-LINE WEBINÁŘEMAppLing. Monika Skořepová1 390 KčišablonyDetail
21.1.2021 - 28.1.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Digitální nástroje a dovednosti učitele cizího jazykaON-LINE WEBINÁŘEIng. Ivana Chmelařová2 790 KčišablonyDetail
22.1.2021 - 25.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Kooperativní a párové metody učeníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Javorek1 390 KčišablonyDetail
25.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail
25.1.2021 - 26.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Druhý až pátý stupeň podpůrných opatřeníON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Iva Matulková1 390 KčišablonyDetail
26.1.2021 - 26.2.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Metody aktivního učeníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška2 790 KčišablonyDetail
26.1.2021 - 27.4.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Spolupráce učitele a asistenta pedagogaON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková2 790 KčišablonyDetail
27.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hranice a rituály ve výchově dětíON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail
27.1.2021 - 04.2.2021
8 vyuč. hodin
Cyklus webinářů: Školní vzdělávací program v MŠ a jeho inovaceON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
27.1.2021 - 10.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace s rodiči (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEAndrea Červenková, DiS.1 390 KčišablonyDetail
27.1.2021 - 02.2.2021
8 vyuč. hodin
ŠikanaON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Zdeněk Martínek1 390 KčišablonyDetail
28.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Sociální klima třídy a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
29.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (2. st. ZŠ a SŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
29.1.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
01.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Formativní hodnocení a role učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
01.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářské dílnyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
02.2.2021 - 16.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chováníON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Iva Matulková1 390 KčišablonyDetail
02.2.2021 - 04.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogůON-LINE WEBINÁŘEMgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.1 390 KčišablonyDetail
03.2.2021 - 05.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským“ rozumem…ON-LINE WEBINÁŘEIng. Milan Hausner1 390 KčišablonyDetail
03.2.2021 - 04.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - ANGLICKÝ JAZYKON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Heřman1 390 KčišablonyDetail
03.2.2021 - 04.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - ANGLICKÝ JAZYKON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Heřman1 390 KčišablonyDetail
05.2.2021 - 07.5.2021
60 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Studium pro logopedické asistentyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Černá6 900 KčišablonyDetail
08.2.2021 - 09.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Podpůrná opatření v předškolním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Saláková1 390 KčišablonyDetail
10.2.2021 - 11.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
10.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Komunikace v krizových situacíchON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
11.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Rozvoj učební autonomie žáků ZŠ a SŠ s využitím ICTON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
15.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail
15.2.2021 - 16.2.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských školON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková2 790 KčišablonyDetail
15.2.2021 - 22.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxiON-LINE WEBINÁŘEMgr. Lukáš Javorek1 390 KčišablonyDetail
16.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentkyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Křivková1 390 KčišablonyDetail
16.2.2021 - 19.2.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: "No child left behind" - různé jazykové dovednosti v jedné třídě - angličtinaON-LINE WEBINÁŘEIng. Ivana Chmelařová2 790 KčišablonyDetail
17.2.2021 - 18.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa - společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.2021ON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
17.2.2021 - 18.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení - dle aktuálních změn od 1.1.2021ON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
18.2.2021 - 19.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Environmentální výchova v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 390 KčišablonyDetail
18.2.2021 - 19.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Multikulturní výchova v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Veronika Kadlecová1 390 KčišablonyDetail
18.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
18.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
18.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Eva Svobodová1 390 KčišablonyDetail
22.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Projektové vyučování v základním vzdělávání (8 hodin)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Ivana Chramostová, MBA1 390 KčišablonyDetail
22.2.2021 - 23.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
22.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnická pregramotnost v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Nádvorníková1 390 KčišablonyDetail
22.2.2021 - 23.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Integrace dětí cizinců do mateřských školON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
22.2.2021 - 23.2.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Matematická pregramotnost v předškolním vzděláváníON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová2 790 KčišablonyDetail
22.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Různé příležitosti aktivního učení v přírodovědných předmětechON-LINE WEBINÁŘEMgr. Jiří Hruška1 390 KčišablonyDetail
23.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Školní poradenské pracoviště jako součást moderní školyON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
26.2.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠON-LINE WEBINÁŘEBc. Veronika Trnčáková Kuželová1 390 KčišablonyDetail
01.3.2021 - 02.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail
01.3.2021 - 02.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Psychohygiena učiteleON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail
03.3.2021 - 05.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Poraďme si s GDPR ION-LINE WEBINÁŘEIng. Milan Hausner1 390 KčišablonyDetail
04.3.2021 - 05.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (ZŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
04.3.2021 - 05.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Anglická gramatika hrouON-LINE WEBINÁŘEMAppLing. Monika Skořepová1 390 KčišablonyDetail
04.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hospitační činnostON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
04.3.2021 - 05.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Počítač, tablet a telefon - využití ICT ve výuce (MŠ)ON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
09.3.2021 - 16.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Role školního poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žákůON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
11.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga jako člen týmuON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marika Kropíková1 390 KčišablonyDetail
18.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
18.3.2021 - 19.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠON-LINE WEBINÁŘEPaedDr. Iva Matulková1 390 KčišablonyDetail
18.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Čtenářská a informační gramotnost – přírodní vědyON-LINE WEBINÁŘEMgr. Dana Forýtková1 390 KčišablonyDetail
22.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Základy matematické pregramotnosti v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
23.3.2021 - 11.5.2021
16 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Aplikace strukturovaného učení do výuky Braillova písmaON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková2 790 KčišablonyDetail
29.3.2021
ZKV200934
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Hyperaktivita a poruchy chování v MŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Helena Kumperová1 390 KčišablonyDetail
29.3.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Tvoříme pravidla s dětmi v mateřské školeON-LINE WEBINÁŘEMgr. Hana Švejdová1 390 KčišablonyDetail
13.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Problematika citového pouta v kontextu práce pedagogůON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail
13.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Specifické poruchy učeníON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
16.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Logopedie každý den cíleně a hravěON-LINE WEBINÁŘEMgr. Martina Černá1 390 KčišablonyDetail
16.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Využití ICT ve všeobecně vzdělávacích předmětech ZŠ a SŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Marek Adler1 390 KčišablonyDetail
20.4.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Asistent pedagoga - účelné nastavení podpůrného opatřeníON-LINE WEBINÁŘEMgr. et Mgr. Dagmar Vilášková1 390 KčišablonyDetail
11.5.2021
8 vyuč. hodin
WEBINÁŘ K ŠABLONÁM: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZUŠON-LINE WEBINÁŘEMgr. Květa Hrbková1 390 KčišablonyDetail