Naši lektoři

Lektoři, kteří vedou naše semináře, jsou zkušení pedagogové a specialisté z praxe.
Díky nim pro vás realizujeme akreditované vzdělávání s vysokou odborností v mnoha oblastech.


Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Marika Kropíková
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
     
 Doc. PaedDr. Olga
Zelinková, CSc.
 Mgr. Dana Svobodová  Mgr. Dana Forýtková
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
   
 Mgr. Jana Kazíková  Mgr. Dana Karmasinová  Mgr. Zuzana Bílková, PhD.
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Eva Svobodová Mgr. Hanka Švejdová Mgr. Martina Křivková
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Helena Kumperová Mgr. Zdeněk Brom Mgr. Jiřina Oršlová
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Květa Hrbková Ing. Lenka Bartková Mgr. Helena Vacková
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Ludmila Večerková Mgr. Martina Černá Mgr. Lukáš Javorek
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurz 
     
 
Mgr. Jiří Hruška Mgr. Světlana Cozlová Mgr. Hana Saláková
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
     
Mgr. Ivana Chramostová, MBA PaedDr. Adriana Pavlikovská
 Mgr. Lukáš Heřman
medailonek a kurzy  medailonek a kurzy  medailonek a kurzy
     
Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Andrea Červenková, DiS. Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
 medailonek a kurzy  medailonek a kurzy  medailonek a kurzy
     
     
PaedDr. Iva Tomášková PhDr. Libor Kyncl   Gabriela Hermannová
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Bc. Alena Stehnová Mgr. Iveta Bidrmanová Mgr. Andrea Baumannová
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Karel Opravil Mgr. Jiřina Jehličková Mgr. Jarmila Sulovská
medailonek a kurzy medailonek a kurzy  medailonek a kurzy
                 
 Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D PaedDr. Iva Matulková Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D.
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Anna Štěpánová Mgr. Alena Jabůrková  Eva Hurdová
medailonek a kurzy medailonek a kurzy medailonek a kurzy
     
Mgr. Vladana Jančíková Mgr. Jarmila Straková    Mgr. et Bc. Kamila Doležalová
medailonek a kurzy medailonek a kurzy  medailonek a kurzy