9. března otevíráme další Studium pro koordinátory ŠVP

Prihlaste se včas!

Váš ŠVP je souhrnem toho, jak v rámci výuky plníte požadavky vyplývající z RVP. Čas od času byste jej měli zanalyzovat, vyhodnotit a zrevidovat. Školní vzdělávací program je živým dokumentem, se kterým je třeba pracovat. Máte ve škole koordinátora, který má pro tuto činnost kvalifikaci?

 
Jako jediní v ČR poskytujeme
Studium pro koordinátory ŠVP
v e-learningové formě – bez pravidelného dojíždění!

začínáme už 9. 3. 2018!

Délka studia: 10 měsíců
Akreditace MŠMT čj.: MSMT-22454/2017-2-861