E-book ZDARMA: Nápadník pro žáky se SPUCH

Výborný pomocník pro učitele, kteří mají
ve svých třídách žáky s poruchami učení a chování.

V publikaci najdete vhled do problematiky specifických poruch učení,
náměty pro jejich reedukační činnost v rámci běžných vyučovacích hodin.
Obsahuje 66 stran pracovních listů pro hodiny českého jazyka,
prvouky a přírodovědy.

>>>
Zadejte prosím svou e-mailovou adresu,
na kterou Vám e-Book zdarma zašleme.