Zvýšená hygienická opatření INFRA, s.r.o.


Vaše zdraví je pro nás na prvním místě. Proto pečlivě dodržujeme hygienická opatření na veškerých našich vzdělávacích akcích.

 

  • Kliky, tlačítka výtahů a samozřejmě toalety a sociální zařízení jsou pravidelně čištěny a dezinfikovány. 
  • V učebnách je zajištěn rozestup mezi účastníky. 
  • Prosíme, aby se každý frekventant účastnil seminářů s rouškou. 
  • V učebnách je k dispozici dezinfekce. 
  • Na seminářích omezujeme osobní kontakt. 
  • Veškeré občerstvení je baleno hygienicky a nachystáno pro každého účastníka přímo na jeho místě v učebně. 
  • Podkladové materiály připravujeme přímo na stoly. 
  • Každý z účastníků obdrží svou vlastní prezenční listinu a čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

 

Více informací na tel. čísle 568 851 733 nebo e-mailu infra@infracz.cz