ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - WEBINÁŘE (DVPP)

ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠABLONY


Akreditované vzdělávání DVPP pro šablony
pořádáme i ve formě on-line webinářů.


MŠMT vydalo informaci o tom, že prezenční vzdělávání je možné pořádat i touto formou. Takové vzdělávání DVPP bude zároveň plně uznatelné v rámci ŠABLON - dle informací dostupných zde.

Co budete k absolvování webináře potřebovat?

  • K absolvování webinářů budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu. 

Jak bude webinář probíhat? 

  • Jeden den před konáním webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet. 
  • U on-line vzdělávání je nutné dodržet délku kurzů podle akreditací a požadavků ŠABLON II. Proto budeme některé webináře rozdělovat do dvou dnů tak, abychom zajistili efektivitu a kvalitu. 

Přesné termíny konání vždy najdete v detailu každého vypsaného kurzu. 


K realizaci vzdělávacích aktivit ve formě webinářů jsme získali souhlas od MŠMT. Za účelem informování škol jsme připravili prohlášení, které si můžete stáhnout zde.


 Naši nabídku webinářů pravidelně sledujte, protože ji průběžně aktualizujeme.

  PŘEHLED AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH WEBINÁŘŮ PRO ŠABLONY

 

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 26.5.2020 v čase 9:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Termín: 26.5.2020 a 27.5.2020 v čase 13:30-17:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 27.5.2020 a 28.5.2020 v čase 14:00-17:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Termín: 28.5.2020  a 29.5.2020 v čase 8:30–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol a pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 2.6.2020 a 3.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Jak nevyhořet (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZUŠ
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 2.6.2020 a 3.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Role učitele při podpoře rozvoje řeči (podpora logopedické prevence) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Martina Černá
Termín: 2.6.2020 a 3.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. Helena Kumperová
Termín: 3.6.2020 a 22.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Školská legislativa - společné vzdělávání v ZŠ – dle aktuálních změn od 1.1.2020 (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Termín: 3.6.2020 a 5.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku v poslední třídě MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Termín: 4.6.2020 a 5.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 4.6.2020, 5.6.2020, 9.6.2020, 10.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 4.6.2020 a 5.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Asistent pedagoga jako člen týmu (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol a pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 4.6.2020 a 11.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 

 

Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK)  (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 8.6.2020 a 9.6.2020 v čase 8:30-12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Komunikace s rodiči  (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol a pedagogičtí pracovníci školních družin a školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 8.6.2020 a 9.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Termín: 8.6.2020 a 9.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 9.6.2020 a 10.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Termín: 8.6.2020 a 9.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Náplň práce třídního učitele v současné třídě (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Termín: 8.6.2020 a 9.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. Hana Saláková
Termín: 9.6.2020  a 10.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a speciální pedagogové - absolventi studia pro logopedické asistenty
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Martina Černá
Termín: 9.6.2020 a 10.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. Martina Křivková

Termín: 10.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Autismus (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Termín: 10.6.2020 a 18.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr., Bc. Kamila Doležalová
Termín: 10.6.2020 a 11.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Individualizace vzdělávání v praxi MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Hana Švejdová 
Termín: 11.6.2020 a 12.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol a 1. stupně základních škol
Lektor: Mgr. Martina Černá
Termín: 12.6.2020, 19.6.2020, 2.7.2020, 8.7.2020 a 25.9.2020 v čase 9:00-17:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Iva Matulková
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 8:30-12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Návyky pro osobní rozvoj (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Iva Matulková
Termín: 17.6.2020 a 18.6.2020 v čase 8:30-13:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 17.6.2020 a 18.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Vzdělávání žáků-cizinců na základních školách (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 17.6.2020 a 26.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 22.6.2020 a 23.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.

OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Termín: 22.6.2020 a 25.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.

OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Hana Saláková
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová, Mgr., Bc. Kamila Doležalová
Termín: 23.6.2020, 24.6.2020, 25.6.2020 a 26.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Specifické poruchy účení (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Specifické poruchy účení (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 8:30–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 25.6.2020  a 26.6.2020 v čase 8300–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 29.6.2020 a 30.6.2020 v čase 8:30-12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Obsazené a proběhlé webináře:

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol

Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 18.5.2020 a 19.5.2020 v čase 14:00 - 17:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Individualizace vzdělávání v praxi MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol

Lektor: Mgr. et Bc. Kamila Doležalová
Termín: 18.5.2020 a 19.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Kolektivní logopedická péče - pracovní dílna pro logopedické asistentky (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Martina Křivková
Termín: 19.5.2020, 27.5.2020 v čase 14:00 - 18:00 hodin
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Termín: 19.5.2020, 20.5.2020, 28.5.2020 a 29.5.2020 v čase 9:00 - 13:00 hodin
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a speciální pedagogové - absolventi studia pro logopedické asistenty
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Martina Černá
Termín: 13.5.2020 a 14.5.2020 v čase od 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Termín: 14.5.2020 a 15.5.2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Komunikace s rodiči (ŠD/ŠK) - 8 vyuč. hodin
Cílová skupina: pedagog. pracovníci školních družin a školních klubů
Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 27.5.2020 a 28.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: PaedDr. Iva Tomášková
Termín: 12.5.2020 a 14.5.2020 v čase od 9:00 do 13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Pedagogická diagnostika a tvorba IVP (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. Helena Kumperová

Termín: 4.5.2020 a 11.5.2020 v čase 8:00-12:00 hodin
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 4.5.2020 a 5.5.2020 v čase 9:00 - 13:00 hodin - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi  (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Lukáš Javorek
Termín: 5.5.2020 a 6.5.2020 v čase 9:30 - 13:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 

 

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: PaedDr. Iva Tomášková
Termín: 5.5.2020 a 7.5.2020 v čase 10:00 - 14:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Autismus (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj, DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 4.5.2020 a 6.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Individualizace vzdělávání v praxi MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová 
Termín: 5.5.2020 a 7.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - ANGLICKÝ JAZYK (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman
Termín: 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase 8:30 - 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 12.5.2020 a 13.5.2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Využití netradičních a alternativních přístupů v praxi běžné MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 14.5.2020 a 15.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 14.5.2020 a 15.5.2020 v čase od 9:00 do 13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Čtenářská pregramotnost v mateřské škole (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 26.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020 v čase 8:30 - 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 30.4.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Metody pro rozvoj finanční gramotnosti (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman 
Termín: 29.4.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hodin - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 5.5.2020 a 6.5.2020 v čase 8:30 - 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 6.5.2020 a 7.5.2020 v čase 8:30-12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 11.5.2020 a 12.5.2020 v čase 8:30 - 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Individualizace vzdělávání v praxi MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 14.5.2020 a 15.5.2020 v čase 8:30 - 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 18.5.2020 a 19.5.2020 v čase od 8:30 do 12:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 4.5.2020 a 5.5.2020 v čase 9:00 - 13:00 hodin - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 


Psychohygiena učitele – jak předejít vyčerpání, stresům (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 23.4.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Logopedie každý den cíleně a hravě (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a speciální pedagogové - absolventi studia pro logopedické asistenty
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Martina Černá 
Termín: 24.4.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 

 

Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagog. pracovníci mateřských škol a 1. stupně základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Martina Černá
Termín: 28.4.2020, 30.4.2020, 6.5.2020, 7.5.2020, 27.5.2020 (v čase od 9:00 do 17:00 hod.) - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Asistent pedagoga jako člen týmu (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 28.4.2020 a 29.4.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Formativní hodnocení (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Jiří Hruška
Termín: 28.4.2020, 29.4.2020, 30.4.2020, 6.5.2020 v čase 9:00-13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Termín: 29.4.2020 a 30.4.2020 v čase 9:00 - 13:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 14.4.2020 v čase od 9:00 do 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 

 

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 14.4.2020 a 15.4.2020 v čase 14:00 – 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Sociální klima třídy a role učitele (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Dana Forýtková
Termín: 21.4.2020 a 22.4.2020 v čase od 9:30 do 13:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Saláková
Termín: 15.4.2020 a 16.4.2020 v čase 9:00 – 12:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: PaedDr. Iva Tomášková
Termín: 17.4.2020 a 21.4.2020 v čase 9:00 – 12:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Saláková
Termín: 27.4.2020 a 28.4.2020 v čase 14:00 – 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 27.4.2020 a 28.4.2020 v čase 8:45 - 11:45 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN

OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 29.4.2020 a 30.4.2020 v čase 8:30 - 11:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 22.4.2020 (v čase 13:00 - 17:00 hod.) a 24.4.2020 (v čase 9:30 - 13:30 hod.) - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga mateřské školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Andrea Červenková, DiS.
Termín: 22.4.2020 v čase 9:00 – 17:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Dvouleté děti v mateřské škole a naplňování jejich potřeb (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 20.4.2020 a 21.4.2020 v čase 8:30 - 12:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Helena Kumperová
Termín: 21.4.2020 a 24.4.2020 v čase 8:00 - 11:00 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Návyky pro osobní rozvoj (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních a mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 22.4.2020 v čase od 8:30 do 16:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - ANGLICKÝ JAZYK (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Lukáš Heřman

Termín: 4.5.2020 v čase 8:30 - 16:30 hod. - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Čtenářská a informační gramotnost (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Termín: 6.5.2020 a 7.5.2020 v čase od 9:00 do 13:00 hodin - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Osobnostně sociální rozvoj pedagogů mateřských škol (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Květa Hrbková
Termín: 27.4.2020 a 28.4.2020 v čase 9:00 - 17:00 hodin - WEBINÁŘ OBSAZEN
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>