ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ - WEBINÁŘE (DVPP)

ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠABLONY


Akreditované vzdělávání DVPP pro šablony
pořádáme i ve formě on-line webinářů.


MŠMT vydalo informaci o tom, že prezenční vzdělávání je možné pořádat i touto formou. Takové vzdělávání DVPP bude zároveň plně uznatelné v rámci ŠABLON - dle informací dostupných zde.

Co budete k absolvování webináře potřebovat?

  • K absolvování webinářů budete potřebovat pouze počítač (případně tablet nebo smartphone) a připojení k internetu. 

Jak bude webinář probíhat? 

  • Jeden den před konáním webináře od nás obdržíte informační e-mail s pozvánkou. V e-mailu najdete i důležitý odkaz pro vstup do on-line místnosti. V čase zahájení na něj stačí pouze kliknout. A to je vše...
  • Budete v kontaktu s lektorem a ostatními účastníky vzdělávání v reálném čase přes internet. 
  • U on-line vzdělávání je nutné dodržet délku kurzů podle akreditací a požadavků ŠABLON II. Proto budeme některé webináře rozdělovat do dvou dnů tak, abychom zajistili efektivitu a kvalitu. 

Přesné termíny konání vždy najdete v detailu každého vypsaného kurzu. 


K realizaci vzdělávacích aktivit ve formě webinářů jsme získali souhlas od MŠMT. Za účelem informování škol jsme připravili prohlášení, které si můžete stáhnout zde.


 Naši nabídku webinářů pravidelně sledujte, protože ji průběžně aktualizujeme.

  PŘEHLED AKTUÁLNĚ VYPSANÝCH WEBINÁŘŮ PRO ŠABLONY

 

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. Martina Křivková

Termín: 10.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Autismus (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze
Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Termín: 10.6.2020 a 18.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr., Bc. Kamila Doležalová
Termín: 10.6.2020 a 11.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Individualizace vzdělávání v praxi MŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Hana Švejdová 
Termín: 11.6.2020 a 12.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Polytechnické vzdělávání - všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Specifické poruchy chování (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Iva Matulková
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 8:30-12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.

OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Dvouleté děti a vytváření podmínek a rituálů pro jejich vzdělávání v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Jarmila Straková
Termín: 15.6.2020 a 16.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Návyky pro osobní rozvoj (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Iva Matulková
Termín: 17.6.2020 a 18.6.2020 v čase 8:30-13:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Eva Svobodová
Termín: 17.6.2020 a 18.6.2020 v čase 9:00-13:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 17.6.2020  a 26.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Studium pro logopedické asistenty (60 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol a 1. stupně základních škol
Lektor: Mgr. Martina Křivková
Termín:  19.6.2020 v čase od 13:00 do 19:00 hod., 20.6.2020 v čase od 9:00 do 19:00 hod., 26.6.2020 v čase od 13:00 do 19:00 hod., 27.6.2020 v čase od 9:00 do 19:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Lektor: Mgr. Ivana Chramostová, MBA
Termín: 22.6.2020 a 25.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.

OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Specifické poruchy účení (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 22.6.2020  a 25.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>> 

 

Včasná a dobrá pedagogická diagnostika - prevence školní neúspěšnosti (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: Mgr. Hana Saláková
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Komunikace s rodiči (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 23.6.2020  a 24.6.2020 v čase 14:00–18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (16 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová, Mgr., Bc. Kamila Doležalová
Termín: 23.6.2020, 24.6.2020, 25.6.2020 a 26.6.2020 v čase 14:00-18:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>

 

Specifické poruchy účení (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - inkluze

Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková
Termín: 24.6.2020  a 25.6.2020 v čase 8:30–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 24.6.2020 a 25.6.2020 v čase 8:00-12:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy matematické pregramotnosti v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Mgr. Hana Švejdová
Termín: 24.6.2020 a 25.6.2020 v čase 8:00-12:00 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (ŠD/ŠK) (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj

Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 25.6.2020  a 26.6.2020 v čase 8:30–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga základní školy (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol
Patří do šablony: DVPP - osobnostně-sociální rozvoj
Lektor: PaedDr. Adriana Pavlikovská
Termín: 25.6.2020  a 26.6.2020 v čase 8:30–12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>


Polytechnická pregramotnost v mateřské škole (8 vyuč. hodin)
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci mateřských škol
Lektor: Bc. Veronika Trnčáková Kuželová
Termín: 29.6.2020 a 30.6.2020 v čase 8:30-12:30 hod.
OBSAH A PŘIHLÁŠKA >>>