Vzdělávací programy k šablonám I. a II.

Připravilli jsme pro Vás nabídku vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky z I. a II. vlny šablon.

Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanoveným výzvou a jsou akreditované u MŠMT.

 


Programy k šablonám I.

 


  Programy k šablonám II.