Vzdělávání k šablonám

Připravilli jsme pro Vás nabídku vzdělávacích programů, na které můžete čerpat
finanční prostředky ze šablon.


Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům
stanoveným výzvou a
jsou akreditované u MŠMT.


Z jaké jste školy?