Vzdělávací programy k šablonám

Připravilli jsme pro Vás nabídku vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky ŠABLON.

Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanoveným výzvou a jsou akreditované u MŠMT.

 


  Akreditované vzdělávání k šablonám