Vzdělávání pro ředitele škol

Vše pro Váš osobní i profesní rozvoj.

Buďte lídrem své vlastní školy!Podpoříme vás a poskytneme relevantní informace,
které jsou důležité pro výkon vaší profese.

 

 

Okruh I.: JÁ, JAKO ŘEDITEL ŠKOLY

Kurz přežití pro ředitele škol

COACHING I. pro řídící pracovníky ve školství

Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠ

Asertivita ve školním prostředí

Komunikace s rodiči - zvládání obtížných situací

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Time management a stres management

 

Okruh II.: FINANCOVÁNÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOL

Finanční řízení školy aktuálně

Rozpočet školy

Alternativní zdroje financování 

Správná tvorba a čerpání FKSP

Financování nepedagogické práce

 

Okruh III.: PRÁVO A LEGISLATIVA

Právní vědomí ředitele školy

Správní právo při řízení školy a školského zařízení

Veřejné zakázky ve školství

Aktuální právní problémy ve školství

Pedagogické intervence – její financování a vykazování

Jak na ochranu osobních údajů ve škole? Se „selským" rozumem...

KONFERENCE: Zásah legislativních a dalších změn do fungování škol

 

Okruh IV.: ŘÍZENÍ ŠKOLY A LEADERSHIP

Dobře fungující týmy v práci škol

Personalistika pro školy a školská zařízení

Hospitační činnost

Jak vést obtížné manažerské rozhovory

Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Ředitel jako leader - učitel jako leader

Integrální leadership pro ředitele škol

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga